Truy cập nhanh:

Chuyển đến nội dung chính (Alt1) Chuyển đến mục định hướng chính (Alt2)

Suy tư cho thời Hậu Corona
Những suy tư sau này

Một con virus mở mắt cho ta thấy cuộc sống xã hội của chúng ta được kết mạng toàn cầu ra sao, đồng thời cũng mong manh nhường nào. Đại dịch này có ý nghĩa gì đối với mỗi người trong chúng ta, và đối với xã hội? Trí thức và nghệ sĩ toàn thế giới trả lời câu hỏi trên – trong khi soi xét ngày hôm nay và giai đoạn sau này. 

Intellectuals and artists around the world on the social consequences of the pandemic© Kitty Kahane

Những suy tư sau này

Tổng quan về dự án - Mời bạn đọc các bài viết bằng tiếng Đức và tiếng Anh