Truy cập nhanh:

Chuyển đến nội dung chính (Alt1)Chuyển đến mục định hướng thứ cấp (Alt3)Chuyển đến mục định hướng chính (Alt2)
Xã hội số© Viện Goethe Hà Nội

Xã hội

Xã hội số © Viện Goethe Hà Nội

Xã hội số
Internet và xã hội

Chuỗi các bài thuyết giảng và thảo luận về tác động của số hóa đối với chúng ta và thế giới xung quanh.

Loạt bài: Tương lai các thư viện © raumlaborberlin Thực hiện theo yêu cầu của các dự án văn hóa Berlin

Loạt bài viết
Tương lai của các thư viện

"Tương lai của các thư viện" nêu bật những thách thức, xu hướng và ví dụ về thành công. Loạt bài này đang chuẩn bị một hội nghị chuyên đề với Thư viện Quốc gia và các thư viện công cộng khác tại Việt Nam.

Marx và tôn giáo © Goethe-Institut Hanoi

​Đối thoại về tính hiện thực của Karl Marx
Marx 200

Cách đây tròn 200 năm (1818), Các Mác đã ra đời tại vùng Trier, ngày đó thuộc Vương quốc Phổ. Nhân dịp này, Viện Goethe Hà Nội tổ chức tìm hiểu về cuộc đời, tác phẩm và đặc biệt ảnh hưởng của con người nổi tiếng này. Dự án cuả Viện Goethe nhằm tìm hiểu vị trí và ảnh hưởng của ông, với tư cách nhà triết học, chính trị gia và khoa học kinh tế Đức, đến xã hội và chính sách của Việt Nam hiện nay, trong đó, chú trọng tới hạt nhân triết học chính trị của  được phản ánh trong hiện thực đa dạng và chứa đựng những mâu thuẫn của Việt Nam trong nửa thế kỉ qua.

Hannah Arendt Foto: Fred Stein/Corbis © www.philosophersmag.com

Chuỗi sự kiện
Hannah Arendt - Triết gia của khủng hoảng

Hannah Arendt (1906-1975) là một nhà triết học và nhà lý thuyết chính trị Mỹ gốc Đức. Bà là một trong những nhà triết học chính trị quan trọng nhất của thế kỷ XX.

Couch Lessons Illustration: Marcia Mihotich

Generation A=Algorithm
Couch Lessons

Pour a cold drink, turn on your laptop, and get comfortable on your couch - it's time for another episode of COUCH LESSONS. Every Wednesday, experts in artificial intelligence (AI) from around the world will discuss the opportunities, challenges, and risks associated with algorithmic decision making systems.

Suy tư cho thời Hậu Corona
Những suy tư sau này

Một con virus mở mắt cho ta thấy cuộc sống xã hội của chúng ta được kết mạng toàn cầu ra sao, đồng thời cũng mong manh nhường nào. Đại dịch này có ý nghĩa gì đối với mỗi người trong chúng ta, và đối với xã hội? Trí thức và nghệ sĩ toàn thế giới trả lời câu hỏi trên.