Truy cập nhanh:

Chuyển đến nội dung chính (Alt1)Chuyển đến mục định hướng thứ cấp (Alt3)Chuyển đến mục định hướng chính (Alt2)

Tiếp cận một phần văn học thế giới
Antigone

Antigone© Viện Goethe Hà Nội

Hội thảo: Antigone

Symposium: Antigone © Goethe-Institut Hanoi

T6, 23.04.2021, 13h - 21h30
Hội thảo: Antigone

Hội thảo
Địa điểm | VIỆN GOETHE HÀ NỘI, 56-58-60 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội
Tham dự theo thư mời

Symposium: Antigone © Goethe-Institut Hanoi

T7, 24.04.2021, 14h - 21h30
Hội thảo: Antigone

Hội thảo
Địa điểm | VIỆN GOETHE HÀ NỘI, 56-58-60 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội


Thư mời tham dự cuộc thi

Dẫn nhập

ANTIGONE là một vở kịch của Sophokles (thế kỷ thứ 5 TCN). Sophokles là nhà soạn kịch nổi tiếng nhất thủ đô Athen. Từ gần 2500 năm nay, tác phẩm ANTIGONE của ông truyền cảm hứng tới những người làm văn hóa và nghệ thuật, cả phương Tây lẫn phương Đông, trong việc suy ngẫm về bản tính của con người và vị trí của họ trong xã hội.

Nàng ANTIGONE vừa tương tự với "Nàng Kiều" – đồng thời cũng hoàn toàn khác biệt. Giống như KIỀU, Antigone xuất thân trong một gia đình tốt, vì lý do đạo đức, nàng đã đưa ra một quyết định cao cả và bị cơ cấu quyền lực và môi trường bạo lực xung quanh xô đẩy. Thái độ của nàng là tấm gương, đồng thời cũng là sự cảnh báo cho chúng ta.
 
ANTIGONE đề cập tới lòng trung thành đối với gia đình và nhà nước, về phẩm giá của con người và sự gắn kết xã hội, về sự diễn tiến của lịch sử cũng như ý nghĩa của mỗi cá nhân trong xã hội. Hay là tất cả đều được định đoạt trước bởi số phận.
 
Nhà hát Tuổi Trẻ lên kế hoạch công diễn vở kịch ANTIGONE trong năm 2022 – cả trên sân khấu lẫn trực tuyến. Viện Goethe mời các nghệ sĩ sáng tạo Việt Nam nghiên cứu tác phẩm này trong bối cảnh Việt Nam, thông qua một hội nghị chuyên đề và nhiều cách tiếp cận nghệ thuật khác nhau đối với hình tượng nhân vật nữ vĩ đại này.