Truy cập nhanh:

Chuyển đến nội dung chính (Alt1)Chuyển đến mục định hướng thứ cấp (Alt3)Chuyển đến mục định hướng chính (Alt2)
Kunst in der U-Bahn (Rom, Italien)© Goethe-Institut Italien / Foto (Zuschnitt): Claudia Giusto

Nghệ thuật đa phương tiện


Các dự án

Xưởng Văn Hoá © Viện Goethe Hà Nội

Sân chơi mới cho nghệ thuật
Xưởng Văn Hóa

Những cuộc đối thoại giữa các nghệ sỹ với nhau, cũng như giữa các nghệ sỹ và xã hội đang mở ra một lối đi mới. Viện Goethe hỗ trợ việc này này thông qua XƯỞNG VĂN HÓA, nhằm khuyến khích những nghệ sỹ sáng tạo trong nước giới thiệu và thử nghiệm những ý tưởng mới. 

Manzi exhibition space © Lê Phi Long

Không gian mới cho nghệ thuật
Manzi Exhibition Space

Trong khuôn khổ hợp tác cùng Manzi Art Space và với hỗ trợ của Viện Goethe Hà Nội, Manzi Exhibition Space - một không gian mới để các nghệ sĩ Việt Nam tự do phát triển nghệ thuật đã được thành lập.

IDEA-BOOSTER cùng Viện Goethe Tp. Hồ Chí Minh Photo: © Goethe-Institut Ho Chi Minh City

Kêu gọi mở
IDEA-BOOSTER cùng Viện Goethe Tp. Hồ Chí Minh

Trong giai đoạn khó khăn năm 2020, Viện Goethe hỗ trợ các ý tưởng mới và quan trọng hơn là qua đó góp phần gắn kết các nghệ sỹ, những người làm văn hóa với cộng đồng yêu văn hóa, nghệ thuật. Chúng tôi chào đón tất cả các ý tưởng hòa nhạc, trình diễn, thảo luận của các nghệ sỹ và những người làm văn hóa tại TP. Hồ Chí Minh.

River Scapes In Flux © Viện Goethe Hà Nội

Blog nghệ thuật
River Scapes in Flux

Coordinated by Goethe-Institut Hanoi, 6 curators and 17 artists from Vietnam, Cambodia, Thailand, Myanmar, Indonesia and the Philippines have been working on the subject of ecological and cultural change of major river landscapes in Southeast Asia, creating installations, photo series, video and sound installations.