Truy cập nhanh:
Chuyển đến nội dung chính (Alt1)Chuyển đến mục định hướng thứ cấp (Alt3)Chuyển đến mục định hướng chính (Alt2)
Kunst in der U-Bahn (Rom, Italien)© Goethe-Institut Italien / Foto (Zuschnitt): Claudia Giusto

Nghệ thuật

Culture lab © Goethe-Institut Hanoi

New plattform for arts
Culture Lab

The dialogue between artists and between artists and society is breaking new ground. The Goethe-Institut supports this through its KULTURLABOR.

Manzi exhibition space © Lê Phi Long

Không gian mới cho nghệ thuật
Manzi Exhibition Space

Trong khuôn khổ hợp tác cùng Manzi Art Space và với hỗ trợ của Viện Goethe Hà Nội, Manzi Exhibition Space - một không gian mới để các nghệ sĩ Việt Nam tự do phát triển nghệ thuật đã được thành lập.

Pazifik-Leipzig_LIA_with_logos © Viện Goethe

Lưu trú nghệ thuật
Pazifik - Leipzig

Cộng tác cùng LIA (Chương trình nghệ thuật quốc tế Leipzig), Viện Goethe mời các nghệ sĩ Đông Nam Á tham gia vào kì lưu trú dài ba tháng tại Trung tâm Văn hoá Nghệ thuật Leipziger Baumwollspinnerei. 

IDEA-BOOSTER cùng Viện Goethe Tp. Hồ Chí Minh Photo: © Goethe-Institut Ho Chi Minh City

Kêu gọi mở
IDEA-BOOSTER cùng Viện Goethe Tp. Hồ Chí Minh

Trong giai đoạn khó khăn năm 2020, Viện Goethe hỗ trợ các ý tưởng mới và quan trọng hơn là qua đó góp phần gắn kết các nghệ sỹ, những người làm văn hóa với cộng đồng yêu văn hóa, nghệ thuật. Chúng tôi chào đón tất cả các ý tưởng hòa nhạc, trình diễn, thảo luận của các nghệ sỹ và những người làm văn hóa tại TP. Hồ Chí Minh.