Truy cập nhanh:

Chuyển đến nội dung chính (Alt1) Chuyển đến mục định hướng chính (Alt2)

Hãy bắt đầu khám phá

Hơn 35.000 tài liệu số bằng tiếng Đức dành cho mọi trình độ như sách điện tử, sách nói điện tử, phim, tài liệu học tiếng Đức, tạp chí và báo sẵn sàng cho các bạn tải về. Học tiếng Đức mọi lúc, mọi nơi hoàn toàn miễn phí!

Hãy bắt đầu khám phá© Goethe-Institut

Tài liệu được học viên tiếng Đức yêu thích

 Das Gleiche ist nicht dasselbe! © Hueber, Verlag GmbH & Co. KG

Das Gleiche ist nicht dasselbe!

 Bildgrammatik Deutsch © Hueber, Verlag GmbH & Co. KG

Gisela Specht
Bildgrammatik Deutsch

 Lara und Robby © Cornelsen Verlag GmbH

Kathrin Kiesele
Lara und Robby


Tài liệu được yêu thích nhất

 Muttertag © Ullstein eBooks

Nele Neuhaus
Muttertag

 Zwei fremde Leben © dtv

Frank Goldammer
Zwei fremde Leben

 Cryptos © Loewe Verlag

Ursula Poznanski
Cryptos


Dành cho thiếu nhi và thanh thiếu niên

 Pandekraska Pampernella © Beltz & Gelberg

Zoran Drvenkar
Pandekraska Pampernella

 Socke und Sophie © dtv

Juli Zeh
Socke und Sophie

 Eine Woche drin © Verlag Antje Kunstmann GmbH

Nadia Budde
Eine Woche drin


Văn học đương đại: tài liệu mới mỗi tháng!

 Für ein Leben © C.H.Beck

Ulrich Woelk
Für ein Leben

 Der glückliche Augenblick © Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG

Jan Wagner
Der glückliche Augenblick

 Besichtigung eines Unglücks © Schöffling & Co.

Gert Loschütz
Besichtigung eines Unglücks


Bản dịch văn học Đức

 The Old Child and the Book of Words © Granta

Jenny Erpenbeck
The Old Child and the Book of Words

 The Trial © Random House Digital

Franz Kafka
The Trial

 The Girl with the Leica © Lightning Source Inc

Helena Janeczek
The Girl with the Leica


Tạp chí

 Monopol © Res Publica Verlags GmbH

Monopol

 Der Spiegel © Spiegel Verlag

Der Spiegel

 Bio © Oekom Verlag GmbH

Bio


Sách nói

 All die unbewohnten Zimmer © Suhrkamp Audio

Friedrich Ani
All die unbewohnten Zimmer

 Fest der Kindheit © Der Hörverlag

Paula Dehmel, Peter Rosegger und andere
Fest der Kindheit

 Alle Jahre wieder © Silberfisch

Juli Zeh
Alle Jahre wieder


Điện ảnh Đức (Chỉ dành cho máy tính)

 Louisa © Real Fiction

Louisa

 Hi, AI © Rise And Shine World Sales UG

Hi, AI

 Takeover © Picture Tree International GmbH

Takeover


 Âm nhạc

 Joseph Haydn für Kinder © Jumbo Neue Medien

Marko Simsa
Joseph Haydn für Kinder

 Berlin Swing! © ZYX Music

Berlin Swing!

 Die Hochzeit des Figaro © ZYX Music

Wolfgang Amadeus Mozart
Die Hochzeit des Figaro


Báo

 Frankfurter Allgemeine Zeitung © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH

Frankfurter Allgemeine Zeitung

 Die ZEIT © Zeitverlag Gerd Bucerius

Die ZEIT

 Süddeutsche Zeitung © Süddeutscher Verlag

Süddeutsche Zeitung

4 bước để sử dụng Onleihe © Goethe-Institut
4 bước để sử dụng Onleihe

Bạn có quan tâm không? - Dịch vụ của chúng tôi hoàn toàn miễn phí!
Bắt đầu sử dụng