Truy cập nhanh:
Chuyển đến nội dung chính (Alt1)Chuyển đến mục định hướng thứ cấp (Alt3)Chuyển đến mục định hướng chính (Alt2)
Musik© Goethe-Institut

Âm nhạc

Nhạc mới 2019 © Goethe-Institut Hanoi

Âm nhạc
Nhạc mới

Chuỗi sự kiện Nhạc Mới với hòa nhạc, workshop và festival cùng các nhà soạn nhạc và nhạc công đến từ Việt Nam và quốc tế. Nhạc Mới đã đạt đến tầm quan trọng đáng kể trong đời sống văn hóa trong nước. 

Sound of X © Goethe-Institut / Photo: Benny Suhendra Panjaitan / Design: Groupe Dejour

Âm nhạc
Sound of X

Làm thế nào chúng ta có thể kết nối lại với các không gian chúng ta đang sống, đặc biệt là sau đại dịch COVID-19? Các nghệ sĩ của dự án "Sound of X" đề xuất câu trả lời khi họ khám phá môi trường âm thanh xung quanh. Các âm thanh video là kết quả một trải nghiệm độc đáo tại các Thành phố họ sống.