Truy cập nhanh:

Chuyển đến nội dung chính (Alt1)Chuyển đến mục định hướng thứ cấp (Alt3)Chuyển đến mục định hướng chính (Alt2)

Kết nối nghệ sĩ Việt Nam và nghệ sĩ Đức
Reconnect

Reconnect © Viện Goethe Hà Nội

RECONNECT là dự án giúp hiện thực hóa các cơ hội gặp gỡ xuyên quốc gia bằng hình thức cộng tác trực tuyến. Dự án này mang đến những hỗ trợ tài chính dành cho đối thoại và hợp tác sản xuất giữa các nghệ sĩ Việt Nam và Đức thuộc lĩnh vực âm nhạc (nhạc điện tử, cổ điển, nhạc mới), video art, và trình diễn. Dự án có thể được mở rộng với sự tham gia của các quốc gia châu Âu khác.


Lời mời tham gia dự án

Boulanger © Boulanger Trio

Hạn đăng ký | 15.07.2021
Lớp học về nhạc thính phòng

Khóa học trực tuyến.
Dưới sự dẫn dắt của nhóm Boulanger Trio nổi tiếng từ Đức.


Các chương trình


Báo chí viết về dự án


Liên hệ

Goethe-Institut VIỆN GOETHE HÀ NỘI
56-58-60 Nguyễn Thái Học, Ba Đình
100000 Hà Nội, Việt Nam
Tel.: +84 24 32004494
kultur-hanoi@goethe.de
www.goethe.de/vietnam