Truy cập nhanh:

Chuyển đến nội dung chính (Alt1) Chuyển đến mục định hướng chính (Alt2)
Reconnect © Viện Goethe Hà Nội

Chương trình RECONNECT hỗ trợ các dự án nghệ thuật trong đại dịch năm 2021. Khoản tài trợ hỗ trợ sự hợp tác nghệ thuật giữa những người làm công tác văn hóa tại Việt Nam và CHLB Đức. Các hình thức trao đổi nghệ thuật có thể là các khóa thuyết giảng, hòa nhạc, trình diễn đa phương tiện.


Các chương trình


Thư viện hình ảnh


Lời mời tham gia dự án

Boulanger © Boulanger Trio

Hạn đăng ký | 15.07.2021
Lớp học về nhạc thính phòng

Khóa học trực tuyến.
Dưới sự dẫn dắt của nhóm Boulanger Trio nổi tiếng từ Đức.


Báo chí viết về dự án


Liên hệ

Goethe-Institut VIỆN GOETHE HÀ NỘI
56-58-60 Nguyễn Thái Học, Ba Đình
100000 Hà Nội, Việt Nam
Tel.: +84 24 32004494
kultur-hanoi@goethe.de
www.goethe.de/vietnam