Foto (detail): privat

Radovan Charvát

(9. 4. 1948, Praha) překladatel literárních textů

Po studiu na pražské ČVUT pracoval Radovan Charvát jako matematik ve výpočetním středisku v Praze. Následně působil jako překladatel a publicista na volné noze. Koncem 80. let studoval germanistiku, anglistiku a amerikanistiku na Univerzitě Johanna Wolfganga von Goetha ve Frankfurtu nad Mohanem. Od roku 1989 pracuje na volné noze jako překladatel literárních textů z němčiny a angličtiny do češtiny. Překládá do němčiny scénáře, připravuje simultánní překlady k televizní a filmové produkci a publikuje v novinách články a recenze týkající se německojazyčné literární tvorby (mj. Literární noviny, Lidové noviny, kulturní revue A2, Revue Souvislosti, rakouský literární časopis Volltext).

Wikipedia Radovan Charvát

Přeložená díla

Zpět na přehled