პარტნიორები

ფლორიან თაქ
გაკვეთილის ექსპერტი საქართველოსა და აზერბაიჯანში
ინიციატივა "სკოლები: მომავლის პარტნიორები"
Tel.: +995 32 2938945
Fax: +995 32 2934568
Florian.Tack@goethe.de

ირის იუბელი
გაკვეთილის ექსპერტი სომხეთში
გოეთეს ცენტრი ერევანი
Mher Mkrtchyan Str.1
0010 Eriwan/Armenien
Tel.: +374 98 955 227
EXU-Eriwan@goethe.de

Ketewan Tibua ქეთევან ტიბუა
განათლების სფეროში ურთიერთთანამშრომლობის განყოფილების ასისტენტი
ტელ.: +995 32 2938945
ფაქსი: +995 32 2934568
sbbko2@tbilissi.goethe.org