ვარჯიში შეზღუდვების გარეშე

გოეთეს ინსტიტუტის საგამოცდო ცენტრები ცდილობენ ინდივიდუალურად მიუდგნენ გამოცდებზე შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე მონაწილეს და გაითვალისწინონ მისი სპეციფიკური საჭიროებანი. სპეციფიკური საჭიროება შესაძლოა დაკავშირებული იყოს მხედველობითი ან სმენითი უნარის შეზღუდვასა და მოტორულ პრობლემებთან.

გამოცდის ნებისმიერი დონისთვის გთავაზობთ გამოცდის სერტიფიცირებულ, შეუზღუდავ სავარჯიშოებს. ეს ნიმუშები ინტერაქტიულია, რაც ნიშნავს, დაუყოვნებლივ წვდომას შეფასებაზე. გამოცდის სავარჯიშოებით სარგებლობა ასევე შეგიძლიათ, ტელეფონიდან, რომელსაც ინტერნეტთან წვდომა გააჩნია.