ვარჯიში შეზღუდვების გარეშე

გოეთეს ინსტიტუტის საგამოცდო ცენტრები ცდილობენ ინდივიდუალურად მიუდგნენ გამოცდებზე შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე მონაწილეებსა და მათ სპეციფიკური საჭიროებებს. სპეციფიკური საჭიროება შესაძლოა დაკავშირებული იყოს მხედველობითი ან სმენითი უნარის შეზღუდულობასთან ან მოტორულ პრობლემებთან.

გამოცდის ნებისმიერი დონისთვის აქ გთავაზობთ გამოცდის სერტიფიცირებულ, შეუზღუდავ სავარჯიშოებს. ეს ნიმუშები ინტერაქტიულია, ეს ნიშნავს, რომ დაუყოვნებლივი წვდომა გაქვთ შეფასებაზე. გამოცდის სავარჯიშოებით სარგებლობა შეგიძლიათ, ასევე, ნებისმიერი ტელეფონიდან, რომელსაც ინტერნეტთან წვდომა გააჩნია.