მიწა - დადებითი შთაბეჭდილებები

ფილმის კონცეფცია, დრამატურგია, პროდუქცია: Würth & Winderoll; ვიდეო: shutterstock.com; მუსიკა: ხმა -"Why not"- provided by Jamendo


ამ ფილმთან დაკავშირებულ დავალებებს პლატფორმაზე „Deutsch für dich“ ნახავ.