წყალი - ნეგატიური შთაბეჭდილებები

ფილმის კონცეფცია, დრამატურგია, პროდუქცია: Würth & Winderoll; ვიდეო: shutterstock.com; ვიდეოკიპი"Nylon bags and fishes"; © lexlero - Fotolia.com; მუსიკა: Alex Ananiev – "People Can Fly" – provided by Jamendo

ამ ფილმთან დაკავშირებულ დავალებებს პლატფორმაზე „Deutsch für dich“ ნახავ.