ფილმი გამოფენის შესახებ

შთაბეჭდილებები მოსკოვში გამართული გამოფენიდან