სასწავლო კონსულტაციები

სასწავლო კონსულტაციები ფოტო: Goethe-Institut/Bernhard Ludewig

იცოდით, რომ 100 წლის წინ მთელს მსოფლიოში იმ ახალგაზრდების ნახევარი, უცხოეთში რომ იღებდნენ განათლებას, გერმანიის უმაღლეს სასწავლებლებში იყო აღრიცხული? ამის შემდეგ გერმანია იზიდავს ყველას, ვისაც უმაღლესი კლასის განათლების მიღება სურს.

გერმანიაში უმაღლესი განათლების მისაღებად სერიოზული მიზეზები არსებობს:

  • პირველი გერმანული უნივერსიტეტი 1386 წ. დაარსდა ჰაიდელბერგში. დღეს გერმანიის 300-ზე მეტ უმაღლესი სასწავლებელში შესაძლებელი მაღალხარისხოვანი განათლების მიღება.
  • დღესდღეობით გერმანული მშობლიური ენაა 100 მილიონი ადამიანისათვის და, ამგვარად, ევროპაში ყველაზე გავრცელებული ენაა. გერმანული ეკონომიკის სიძლიერე და მისი მზარდი აქტიურობა მთელს პლანეტაზე გერმანულს მსოფლიო ბაზარზე უფრო და უფრო მზარდ მნიშვნელობას ანიჭებს.
  • სტუდენტების ცხოვრების ხარჯების შემცირება სხვადასხვაგვარი დახმარებების ხელშეწყობითაა შესაძლებელი.
  • უმაღლესი სასწავლებლები თავისუფალი დროის გატარების ფართო შესაძლებლობებს გთავაზობენ. მათი შევსება საუნივერსიტეტო ტერიტორიის გარეთაც ხდება. სპორტი, კულტურა და თავისუფალი დროის გატარების მრავალი სხვა შესაძლებლობა.

საერთაშორისო კურსები

გერმანიის მრავალი უმაღლესი სასწავლებელი გთავაზობთ კურსებს, რომელთა დიპლომიც საერთაშორისო აღიარებით სარგებლობს. მათ შორის ისეთი კურსებიც არის, თითქმის ყველა საფეხურს რომ მოიცავენ: ბაკალავრებს, მაგისტრებს და სამეცნიერო ხარისხის მქონე მონაწილეებს. ყოველი სასწავლო კურსი მაღალ აკადემიურ სტანდარტს შეესაბამება, კარგადაა ორგანიზებული, ინგლისურად მიმდინარეობს და მათ გერმანული ენის კურსებიც თან ახლავს.
 

გერმანიის აკადემიური გაცვლის სამსახური (DAAD)

გერმანიის აკადემიური გაცვლის სამსახურის (DAAD-ს) თბილისის საინფორმაციო ცენტრი ქართველ სტუდენტებს, ახალგაზრდა მკვლევარებსა და მეცნიერებს აწვდის ინფორმაციას გერმანიიის უმაღლეს სასწავლებლებში სწავლისა და მეცნიერული მუშაობის, ასევე ხელშეწყობის პროგრამების შესახებ. აქ კვალიფიციური რჩევით ეხმარებიან მათ, ვისაც სურს DAAD-სა და სხვა ორგანიზაციების სტიპენდიების მისაღებად განაცხადის შეტანა და იბარებენ საბუთებს. საინფორმაციო ცენტრი რჩევებითა და სხვა საშუალებებით ხელს უწყობს ქართულ უმაღლეს სასწავლებლებს გერმანიის უმაღლეს სასწავლებლებთან პარტნიორული თანამშრომლობის ჩამოყალიბებაში.

ვისაც გერმანიაში ცხოვრებისა და მის უმაღლეს სასწავლებლებში სწავლის შესახებ მეტის შეტყობა სურს, საჭირო ინფორმაციას იპოვის ინტერნეტგვერდზე "სწავლა გერმანიის უმაღლეს სასწავლებელში". ინფორმაცია გერმანულ და ინგლისურ ენებზეა.:

სწავლა გერმანიის უმაღლეს სასწავლებელში

DAAD-ს თბილისის საინფორმაციო ცენტრი
Herr Gebhard Reul
ზანდუკელის ქ. 16
0108 თბილისი
ტელ./ფაქსი: +995 32 920926
info@daad.org.ge
DAAD-ს თბილისის საინფორმაციო ცენტრი

DAAD-ს საინფორმაციო ცენტრი სომხეთში
DAAD-ს საინფორმაციო ცენტრი სომხეთში

DAAD-ს საინფორმაციო ცენტრი აზერბაიჯანში
DAAD-ს საინფორმაციო ცენტრი აზერბაიჯანში