სამკითხველო დარბაზები

გოეთეს ინსტიტუტი კურირებს საქართველოს, სომხეთისა და აზერბაიჯანის ადგილობრივ ბიბლიოთეკებში განთავსებულ სამკითხველო დარბაზებს, რომლებშიც შესაძლებელია გერმანიის შესახებ ინფორმაციის მოპოვება გერმანული ბეჭდური, აუდიო და ვიდეო მედიების საშუალებით.

საქართველოს პარლამენტის ილია ჭავჭავაძის სახელობის ეროვნული ბიბლიოთეკის მე-3 კორპუსი,
ვილჰელმ ფონ ჰუმბოლდტის სახელობის გერმანული სამკითხველო დარბაზი
ლადო გუდიაშვილის ქ. 7
0107 თბილისი
საქართველო
ტელ.: + 995 32 97 16 23
lesesaal@nplg.gov.ge
www.nplg.gov.ge
პარტნიორი ბიბლიოთეკის გენერალური დირექტორი: ბ-ნი გიორგი კეკელიძე
გერმანული სამკითხველო დარბაზის თნამშრომლები: ქ-ნი ლეილა ჩანჩიბაძე (ხელმძღვანელი), ქ-ნი თამარ ნაცვლიშვილი, ქ-ნი ნონა გედენიძე, ქ-ნი ლალი დიღმელაშვილი, ქ-ნი ნონა ლოგუა
გაიხსნა: 2002 წლის დეკემბერს
პასუხისმგებელია: Goethe-Institut Georgien

ქ. ქუთისის აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
გერმანული საინფორმაციო ცენტრი
თამარ მეფის ქ. 59 (მე-კორპუსი, ოთახი 3301)
4600 ქუთაისი
საქართველო
ტელ.:
უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკის დირექტორი: ბ-ნი გიორგი ჭიჭინაძე
საინფორმაციო ცენტრის თანამშრომელი: ქ-ნი თეა ხვედაძე
კონსულტანტი გერმანული ენის სასწავლო მასალებთან დაკავშირებით: ბ-ნი რამაზ სვანიძე
გაიხსნა: 2005 წელს
პასუხისმგებელია: Goethe-Institut Georgien
ენის შემსცავლელი ცენტრი,
გერმანული სამკითხველო დარბაზი
მჰერ მიკირტიჩიანის ქ. 1
0010 ერევანი
სომხეთი
ტელ.: +374 60 54 22 10
lesesaal@slz-eriwan.am
www.slz-eriwan.am
პარტნიორი ორგანიზაციის დირექტორი: ქ-ნი ნათია მიქელაძე-ბახსოლიანი
სამკითხველო დარბაზის თანამშრომლები: ქ-ნი კრისტინა გევორგიანი
გაიხსნა: 1997 წელს
პასუხისმგებელია: Goethe-Institut Georgien
აზერბაიჯანის განათლების სამინისტროს სისტემის
უცხო ენების სახელმწიფო უნივერსიტეტის
გერმანული სამკითხველო დარბაზი
ტაბრიზის ქ. 49
1008 ბაქო
აზერბაიჯანი
ტელ.: +994 12 56 42 24 6
deutscher_lesesaal@yahoo.de
www.adu.edu.az

უნივერსიტეტის რექტორი: პროფ. სამედ სეიდოვი
გერმანული სამკითხველო დარბაზის თანამშრომლები: ქ-ნი მეტენეტ ატაკიშევა, ქ-ნი ხაიალა კარიმოვა
გაიხსნა: 1997 წელს
პასუხისმგებელია: Goethe-Institut Georgien