გერმანული ენის მასწავლებელთა ბიბლიოთეკები

გერმანულის ენის მასწავლებელთა ბიბლიოთეკებში სკოლის მასწავლებლებსა და ლექტორებს შეუძლიათ გერმანულის, როგორც უცხო ენის შემსწავლელი ახალი სახელმძღვანელოების გაცნობა და მათი მოკლე ვადით გატანა, ასევე სხვა მასალის შესახებ ინფორმაციის მიღება.

კონტაქტი

გამოგვყევით