Truy cập nhanh:

Chuyển đến nội dung chính (Alt1) Chuyển đến mục định hướng chính (Alt2)

Đăng ký tham dự sự kiện và tư vấn tiền hội nhập tại Hà Nội

Địa điểm | Goethe-Institut Hà Nội, 56-58-60 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội

Hãy dùng dấu chấm, không dùng dấu gạch chéo / (ví dụ: 04.01.1982)

Lưu ý
Bằng cách nhấp vào “Gửi” để đăng ký tham gia một sự kiện tại Goethe-Institut Việt Nam, bạn xác nhận và đồng ý rằng hình ảnh của bạn được quay và/hoặc chụp trong các sự kiện tại Goethe-Institut Việt Nam sẽ có thể xuất hiện trên tất cả các ấn phẩm in ấn và truyền thông trực tuyến của Goethe-Institut Việt Nam cũng như trên các nền tảng trực tuyến của Goethe-Institut Việt Nam.
Nếu bạn không đồng ý với việc chụp ảnh hoặc quay video chính mình trong các sự kiện của chúng tôi, bạn cần liên hệ trực tiếp với chúng tôi trước sự kiện.

* bắt buộc
Khi bạn nhấn vào nút ‘’gửi’’ bên dưới, việc đó đồng nghĩa là bạn cho phép chúng tôi sử dụng các thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin đó cho mục đích đáp ứng các yêu cầu của bạn, cũng như để liên lạc với bạn. Bạn có thể thu hồi lại yêu cầu của mình bằng cách gửi mail đến địa chỉ: thanhhuong.nguyen2@goethe.de. Lúc đó, mọi thông tin cá nhân của bạn sẽ được xóa. Hoặc khi chúng tôi đã hoàn thành việc giải đáp thắc mắc của bạn và việc lưu trữ thông tin không còn cần thiết thì các thông tin cá nhân của bạn sẽ được xóa.

Bảo vệ dữ liệu