Các trung tâm tổ chức thi tiếng Đức

Các điểm thi tiếng Đức là các tổ chức được uỷ quyền của Viện Goethe. Ở Việt Nam, bên cạnh trụ sở chính của Viện Goethe tại Hà Nội, một chi nhánh tại TP Hồ Chí Minh và một điểm thi đối tác tại Đà Nẵng được tổ chức thi tiếng Đức theo chuẩn này.

Trung tâm Đức ngữ Ngôi Nhà Đức

Liên hệ:
Chị Dương Thị Dung
TS. Paul Weinig

Kiệt 31/2 Lê Hồng Phong, Hải Châu, TP. Đà Nẵng
Mobil: +84 904281801
Tel.: +84 0511 3565783
www.ngoinhaducindanang.com.vn
dangkythidanang@gmail.com


META HOUSE Phnom Penh

German Cambodian Cultural Center
# 37 Sothearos Boulevard
Phnom Penh, Cambodia
Tel. +855 23 218 970 / +855 99 755 782