Các trung tâm tổ chức thi tiếng Đức

Các điểm thi tiếng Đức là các tổ chức được uỷ quyền của Viện Goethe. Ở Việt Nam, bên cạnh trụ sở chính của Viện Goethe tại Hà Nội, một chi nhánh tại TP Hồ Chí Minh và một điểm thi đối tác tại Đà Nẵng được tổ chức thi tiếng Đức theo chuẩn này.

TRUNG TÂM ĐỨC NGỮ NGÔI NHÀ ĐỨC tại Đà Nẵng

Tại NGÔI NHÀ ĐỨC diễn ra các kỳ thi lấy chứng chỉ quốc tế tiếng Đức do Goethe-Institut cấp. Mỗi tháng thí sinh có thể gửi đăng ký thi các cấp độ từ A1 đến C1.

Thí sinh trực tiếp gửi đăng ký thi (chỉ gửi 1 lần) tới dangkythidanang@gmail.com hoặc tại www.ngoinhaducindanang.com.vn/dang-ky/dang-ky-du-thi/ 

Lưu ý: Thí sinh có đăng ký thi gửi trùng lặp sẽ bị loại.

Nhận đăng ký thi từ 08 giờ sáng của ngày mở đăng ký thi (ghi trên lịch thi).

Thí sinh sẽ sớm nhận được mail chấp nhận đăng ký thi và hướng dẫn nộp lệ phí thi từ Ngôi Nhà Đức.

Chị Dương Thị Dung
TS. Paul Weinig

Văn phòng mở cửa buổi chiều thứ 2 đến thứ 6, từ 13h30 đến 17h00 
Kiệt 31/2 Lê Hồng Phong, Hải Châu, TP. Đà Nẵng
Mobil: +84 904281801 (chỉ các buổi chiều)
Tel.: +84 0236 3565783
www.ngoinhaducindanang.com.vn
dangkythidanang@gmail.com
Tháng Lịch thi Đăng ký thi từ 8h00 sáng các ngày
Tháng 12/2019 12. + 13.12.2019 27.11.2019
Tháng 1
Tháng 2
Tháng 3
Tháng 4
Tháng 5
Tháng 6
Tháng 7
Tháng 8
Tháng 9
Tháng 10
Tháng 11
Tháng 12
09. + 10.01.2020
-
05. + 06.03.2020
16. +  17.04.2020
14. + 15.05.2020
11. + 12.06.2020
-
13. + 14.08.2020
10. + 11.09.2020
15. + 16.10.2020
12. + 13.11.2020
10. + 11.12.2020
20.12.2019
-
19.02.2020
01.04.2020
29.04.2020
27.05.2020
-
29.07.2020
26.08.2020
30.09.2020
28.10.2020
25.11.2020
Tháng 1/2021 14. + 15.01.2021 30.12.2020
SD1 VND 2.500.000,-
A2 VND 2.500.000,-
B1 (4 kỹ năng) VND 3.500.000,-
B1 (1 kỹ năng) VND 1.200.000,-
B2 (4 kỹ năng) VND 4.000.000,-
B1 (1 kỹ năng) VND 1.000.000,-
C1 VND 4.300.000,-

META HOUSE Phnom Penh

German Cambodian Cultural Center
# 37 Sothearos Boulevard
Phnom Penh, Cambodia
Tel. +855 23 218 970 / +855 99 755 782