Các trung tâm tổ chức thi tiếng Đức

Các điểm thi tiếng Đức là các tổ chức được uỷ quyền của Viện Goethe. Ở Việt Nam, bên cạnh trụ sở chính của Viện Goethe tại Hà Nội, một chi nhánh tại TP Hồ Chí Minh và một điểm thi đối tác tại Đà Nẵng được tổ chức thi tiếng Đức theo chuẩn này.

TRUNG TÂM ĐỨC NGỮ NGÔI NHÀ ĐỨC tại Đà Nẵng

Tại NGÔI NHÀ ĐỨC diễn ra các kỳ thi lấy chứng chỉ quốc tế tiếng Đức do viện Goethe cấp.
Mỗi tháng thí sinh thi các cấp độ từ A1 đến C1 có thể gửi đăng ký thi.
Chỉ đăng ký thì qua Email và do thí sinh trực tiếp thực hiện bằng cách gửi đăng ký thi tới dangkythidanang@gmail.com hoặc tại www.ngoinhaducindanang.com.vn/dang-ky/dang-ky-du-thi/ 
Nhận đăng ký thi từ 08 giờ sáng của ngày mở đăng ký thi (ghi trên lịch thi).

Chị Dương Thị Dung
TS. Paul Weinig

Văn phòng mở cửa buổi chiều thứ 2 đến thứ 6, từ 13h30 đến 17h00 
Kiệt 31/2 Lê Hồng Phong, Hải Châu, TP. Đà Nẵng
Mobil: +84 904281801 (chỉ các buổi chiều)
Tel.: +84 0236 3565783
www.ngoinhaducindanang.com.vn
dangkythidanang@gmail.com
Tháng SD1, A2, B1, B2 Đăng ký thi
Tháng 4
Tháng 5
Tháng 6
Tháng 7
Tháng 8
Tháng 9
Tháng 10
Tháng 11
Tháng 12
Tháng 1.2020
11. + 12.04.2019
16 + 17.05.2019
13. + 14.06.2019
-
22. + 23.08.2019
19. + 20.09.2019
17. + 18.10.2019
14. + 15.11.2019
12. + 13.12.2019
09. + 10.01.2020
27.03.2019
24.04.2019
29.05.2019
-
07.08.2019
04.09.2019
02.10.2019
30.10.2019
27.11.2019
20.12.2019
SD1: VND 2.500.000,-
A2: VND 2.500.000,-
B1 (4 kỹ năng): VND 3.500.000,-
B1 (1 kỹ năng): VND 1.200.000,-
B2 (4 kỹ năng): VND 4.000.000,-

META HOUSE Phnom Penh

German Cambodian Cultural Center
# 37 Sothearos Boulevard
Phnom Penh, Cambodia
Tel. +855 23 218 970 / +855 99 755 782