Truy cập nhanh:

Chuyển đến nội dung chính (Alt1) Chuyển đến mục định hướng chính (Alt2)
Franckepark_(C)_Reiner FreeseẢnh (cắt): © Reiner Freese

Sống và làm việc tại Đức

Ở Đức có một số lượng đáng kể người nhập cư Việt Nam. Họ là những sinh viên, người đi đoàn tụ gia đình và nhập cư lao động lành nghề. Ví dụ đào tạo nghề điều dưỡng bệnh viện và điều dưỡng viên chăm sóc người già của Đức hiện đang là một triển vọng nghề nghiệp khá hấp dẫn đối với điều dưỡng viên Việt nam. Chuẩn bị tốt cho cuộc sống ở Đức có nghĩa là bên cạnh sự chuẩn bị về mặt ngôn ngữ chúng ta cần được đào tạo cả về liên văn hóa. Viện Goethe cung cấp những chương trình học để giúp bạn chuẩn bị, định hướng và thích nghi thành công ở Đức.

Liên hệ

Nguyễn Thanh Hương Ảnh: Viện Goethe

Nguyễn Thanh Hương

Trưởng dự án tiền hội nhập/ AMIF
Viện Goethe Hà Nội
Tel. +84 24 32004494
ThanhHuong.Nguyen2@goethe.de

AMIF © EU