Truy cập nhanh:

Chuyển đến nội dung chính (Alt1) Chuyển đến mục định hướng chính (Alt2)

Xã hội số
Để số hóa phục vụ sự phát triển bền vững

HAN 09.08.2021
© Viện Goethe Hà Nội

Thảo luận | 09.08.2021, 19h
Trực tuyến qua Zoom và Facebook
Bắt đầu lúc 18h45
Đăng ký tham dự tại đây

Zoom-Link đến buổi thảo luận

Số hóa là một trong những quá trình chuyển đổi lớn nhất trong thời đại của chúng ta - mọi người đều đồng ý về điều đó. Nhưng nó thực sự có ý nghĩa gì đối với hệ sinh thái và công bằng xã hội? Số hóa mang lại những cơ hội và rủi ro nào cho sự bền vững? Liệu số hóa có dẫn đến một thế giới xanh thông minh, trong đó mọi người đều được hưởng lợi từ tiến bộ công nghệ và đồng thời chúng ta đối xử với môi trường một cách đúng mức? Hay chúng ta đang hướng tới một chủ nghĩa tư bản kỹ thuật số đang phát triển nhanh chóng, mà ở đó chỉ một số ít nắm giữ tài chính và quyền lực trong tay và nền kinh tế thậm chí còn phát triển vượt ra ngoài ranh giới hành tinh?

Trong bài giảng của mình, Tilman Santarius sẽ lập luận rằng các cuộc thảo luận về các vấn đề chính sách mạng lưới và kỹ thuật số phải được liên kết với mục tiêu chuyển đổi sinh thái xã hội. Do đó, một quá trình số hóa sinh thái xã hội bền vững cần tuân theo ba nguyên tắc chủ đạo: Số hóa đúng mức (digital sufficiency), bảo vệ dữ liệu nghiêm ngặt và tập trung vào lợi ích cộng đồng. Tilman Santarius ủng hộ quá trình kỹ thuật số hóa gia tăng, vì quá trình số hóa theo hướng tư bản chủ nghĩa mang tính đột phá và đơn phương có thể khiến nhiều người tụt lại phía sau và không thể tìm thấy vị trí của mình trong xã hội. Ông cũng đặt ra mức độ cấp thiết của việc hiểu biết về số hóa như một hộp công cụ, theo đó số hóa phải được điều chỉnh cho phù hợp với kỳ vọng xã hội của chúng ta chứ không phải ngược lại. Hai câu hỏi trọng tâm trong bối cảnh này là: Chúng ta muốn thực hiện số hóa theo cách nào? Và chúng ta muốn sử dụng các công cụ kỹ thuật số để làm gì?
 

Các chuyên gia

chủ nhà

 
HAN Ms Nhien Ngo 200 © Ngo Thi To Nhien
Ngô Thị Tố Nhiên

 
HAN Nguyen Manh Ha 200 © Nguyen Manh Ha
Nguyễn Mạnh Hà

 
HAN Trần Hữu Vỹ 200 © Tran Huu Vy
Trần Hữu Vỹ

 
HAN Lê Trung Thông 200 © Le Trung Thong
Lê Trung Thông

 

Khách mời

 
HAN Tilman Santarius 200 © Tilman Santarius
Tilman Santarius