Tìm khoá học Lịch học và học phí

các khóa học tại viện Goethe chuyển sang học trực tuyến!

Trước tình hình diễn biến phức tạp hiện nay của dịch Covid 19, các khóa học tại viện Goethe Hà Nội sẽ tiếp tục học trực tuyến từ 22. - 27.02.2021. Chúng tôi sẽ thông báo ngay tới các bạn học viên khi có tin tức mới.
Chúc các bạn nhiều sức khỏe.

Quyền thay đổi khóa học

Chúng tôi có quyền đề xuất với học viên những thay đổi về khóa học (ví dụ: thay đổi về thời gian và địa điểm) trong các trường hợp và sự kiện đặc biệt nghiêm trọng hoặc bất thường xảy ra, hay khi có các thay đổi do các trường hợp và sự kiện bất thường nằm ngoài khả năng và trách nhiệm của viện Goethe (ví dụ như bất ổn, xung đột quân sự hoặc khủng bố, thiên tai, dịch bệnh, đại dịch v.v.) Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ có đề xuất với học viên về khóa học mới trong một thời hạn và đề nghị học viên xác nhận lại về việc có tham gia khóa học mới do chúng tôi đề xuất hay thôi học. Trong trường hợp học viên muốn dừng khóa học, chúng tôi sẽ hoàn trả phần học phí còn lại của khóa học (dựa trên tình trạng của việc cung cấp dịch vụ).Khoá học Cấp độ Lịch Địa điểm Học phí

Nhập cư A1 | 13h30 - 17h00

12 Tuần A1 05.04.2020 - 30.06.2021
T2 13h30 - 17h00
T3 13h30 - 17h00
T4 13h30 - 17h00
T5 13h30 - 17h00
T6 13h30 - 17h00
Hà Nội VNĐ 12.000.000 tiếp theo

Khóa cấp tốc (tối) A2.2 | T2-T4-T6, 18h - 20h45

8 Tuần A2.2 05.04.2020 - 02.06.2021
T2 18h00 - 20h45
T4 18h00 - 20h45
T6 18h00 - 20h45
Hà Nội VNĐ 5.000.000 tiếp theo

Nhập cư A1 | 13h30 - 17h00

12 Tuần A1 18.01.2021 - 05.05.2021
T2 13h30 - 17h00
T3 13h30 - 17h00
T4 13h30 - 17h00
T5 13h30 - 17h00
T6 13h30 - 17h00
Hà Nội VNĐ 12.000.000 tiếp theo

Khóa siêu tốc 8 A1 | T2 đến T6, 8h - 12h15

8 Tuần A1 18.01.2021 - 26.03.2021
T2 8h00 - 12h15
T3 8h00 - 12h15
T4 8h00 - 12h15
T5 8h00 - 12h15
T6 8h00 - 12h15
Hà Nội VNĐ 9.500.000 tiếp theo

Khóa siêu tốc 8 A1 | T2 đến T6, 13h - 17h15

8 Tuần A1 18.01.2021 - 26.03.2021
T2 13h00 - 17h15
T3 13h00 - 17h15
T4 13h00 - 17h15
T5 13h00 - 17h15
T6 13h00 - 17h15
Hà Nội VNĐ 9.500.000 tiếp theo

Khóa cấp tốc A2.1 (Sáng/Chiều) | T2-T4-T6, 08h00 - 10h45

8 Tuần A1.1 18.01.2021 - 26.03.2021
T2 8h00 - 10h45
T4 8h00 - 10h45
T6 8h00 - 10h45
Hà Nội VNĐ 5.000.000 tiếp theo

Khóa cấp tốc A1.2 (Sáng/Chiều) | T3-T5-T7, 8h - 10h45

8 Tuần A1.2 18.01.2021 - 26.03.2021
T3 8h00 - 10h45
T5 8h00 - 10h45
T7 8h00 - 10h45
Hà Nội VNĐ 5.000.000 tiếp theo

Khóa siêu tốc 8 A2 | T2 đến T6, 8h - 12h15

8 Tuần A2 18.01.2021 - 26.03.2021
T2 8h00 - 12h15
T3 8h00 - 12h15
T4 8h00 - 12h15
T5 8h00 - 12h15
T6 8h00 - 12h15
Hà Nội VNĐ 9.500.000 tiếp theo

Khóa siêu tốc 8 A2 | T2 đến T6, 13h - 17h15

8 Tuần A2 18.01.2021 - 26.03.2021
T2 13h00 - 17h15
T3 13h00 - 17h15
T4 13h00 - 17h15
T5 13h00 - 17h15
T6 13h00 - 17h15
Hà Nội VNĐ 9.500.000 tiếp theo

Khóa cấp tốc A2.1 (Sáng/Chiều) | T2-T4-T6, 14h - 16h45

8 Tuần A2.1 18.01.2021 - 26.03.2021
T2 14h00 - 16h45
T4 14h00 - 16h45
T6 14h00 - 16h45
Hà Nội VNĐ 5.000.000 tiếp theo

Khóa cấp tốc (tối) A2.2 | T2-T4-T6, 18h - 20h45

8 Tuần A2.2 18.01.2021 - 26.03.2021
T2 18h00 - 20h45
T4 18h00 - 20h45
T6 18h00 - 20h45
Hà Nội VNĐ 5.000.000 tiếp theo

Khóa cấp tốc tối A2.2 | T3-T5-T7, 18h - 20h45

8 Tuần A2.2 18.01.2021 - 26.03.2021
T3 18h00 - 20h45
T5 18h00 - 20h45
T7 18h00 - 20h45
Hà Nội VNĐ 5.000.000 tiếp theo

Khóa siêu tốc 8 B1 | T2 đến T6, 8h - 12h15

8 Tuần B1 18.01.2021 - 26.03.2021
T2 8h00 - 12h15
T3 8h00 - 12h15
T4 8h00 - 12h15
T5 8h00 - 12h15
T6 8h00 - 12h15
Hà Nội VNĐ 9.500.000 tiếp theo

Khóa siêu tốc 8 B1 | T2 đến T6, 13h - 17h15

8 Tuần B1 18.01.2021 - 26.03.2021
T2 13h00 - 17h15
T3 13h00 - 17h15
T4 13h00 - 17h15
T5 13h00 - 17h15
T6 13h00 - 17h15
Hà Nội VNĐ 9.500.000 tiếp theo

Khóa cấp tốc (tối) B1.1 | T2-T4-T6, 18h - 20h45

8 Tuần B1.1 18.01.2021 - 26.03.2021
T2 18h00 - 20h45
T4 18h00 - 20h45
T6 18h00 - 20h45
Hà Nội VNĐ 5.000.000 tiếp theo

Khóa cấp tốc (tối) B1.2 | T2-T4-T6, 18h - 20h45

8 Tuần B1.2 18.01.2021 - 26.03.2021
T2 18h00 - 20h45
T4 18h00 - 20h45
T6 18h00 - 20h45
Hà Nội VNĐ 5.000.000 tiếp theo

Khóa cấp tốc (tối) B2.1 | T2-T4-T6, 18h - 20h45

8 Tuần B2.1 18.01.2021 - 26.03.2021
T2 18h00 - 20h45
T4 18h00 - 20h45
T6 18h00 - 20h45
Hà Nội VNĐ 5.000.000 tiếp theo

Khóa siêu tốc 8 B2.1 | T2 đến T6, 8h - 12h15

8 Tuần B2.1 18.01.2021 - 26.03.2021
T2 8h00 - 12h15
T3 8h00 - 12h15
T4 8h00 - 12h15
T5 8h00 - 12h15
T6 8h00 - 12h15
Hà Nội VNĐ 9.500.000 tiếp theo

Khóa cấp tốc (tối) B2.2 | T2-T4-T6, 18h - 20h45

8 Tuần B2.2 18.01.2021 - 26.03.2021
T2 18h00 - 20h45
T4 18h00 - 20h45
T6 18h00 - 20h45
Hà Nội VNĐ 5.000.000 tiếp theo

Khóa dành cho thiếu niên A1.2 | T5-T7, 18h - 20h45

12 Tuần A1.2 21.01.2021 - 06.05.2021
T5 18h00 - 20h45
T7 18h00 - 20h45
Hà Nội VNĐ 5.000.000 tiếp theo
1 2 3