Tìm khoá học Lịch học và học phí

Học tiếng Đức không chỉ ở trong lớp học mà còn học trực tuyến

Như các bạn đã biết, cuộc chiến chống lại đại dịch COVID-19 có thể còn kéo dài một thời gian nữa và đòi hỏi tất cả chúng ta phải có sự linh hoạt cũng như kiên trì. Chính vì vậy, viện Goethe chúng tôi đã phát triển một hình thức học linh hoạt và đơn giản dành cho các bạn học viên nhằm tạo điều kiện học tập hiệu quả và không bị bị gián đoạn do có thể dễ dàng chuyển đổi giữa học trực tuyến và trên lớp. Nhờ có nền tảng dạy học kĩ thuật số cùng giáo trình được biên soạn đi kèm và đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm, nhiệt tình, chúng tôi sẽ giúp các bạn đạt được mục tiêu học tập và có được chứng chỉ tiếng Đức như mong muốn.

Quyền thay đổi khóa học

Chúng tôi có quyền đề xuất với học viên những thay đổi về khóa học (ví dụ: thay đổi về thời gian và địa điểm) trong các trường hợp và sự kiện đặc biệt nghiêm trọng hoặc bất thường xảy ra, hay khi có các thay đổi do các trường hợp và sự kiện bất thường nằm ngoài khả năng và trách nhiệm của viện Goethe (ví dụ như bất ổn, xung đột quân sự hoặc khủng bố, thiên tai, dịch bệnh, đại dịch v.v.) Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ có đề xuất với học viên về khóa học mới trong một thời hạn và đề nghị học viên xác nhận lại về việc có tham gia khóa học mới do chúng tôi đề xuất hay thôi học. Trong trường hợp học viên muốn dừng khóa học, chúng tôi sẽ hoàn trả phần học phí còn lại của khóa học (dựa trên tình trạng của việc cung cấp dịch vụ).Khoá học Cấp độ Lịch Địa điểm Học phí

Khóa siêu tốc Online A1 | T2 đến T6,

12 Tuần A1 06.09.2021 - 26.11.2021
T2 -
T3 -
T4 -
T5 -
T6 -
Hà Nội VNĐ 9.500.000 tiếp theo

Khóa siêu tốc 8 A1 | T2 đến T6, 8h - 12h15

8 Tuần A1 06.09.2021 - 29.10.2021
T2 8h00 - 12h15
T3 8h00 - 12h15
T4 8h00 - 12h15
T5 8h00 - 12h15
T6 8h00 - 12h15
Hà Nội VNĐ 9.500.000 tiếp theo

Khóa siêu tốc 8 A1 | T2 đến T6, 13h - 17h15

8 Tuần A1 06.09.2021 - 29.10.2021
T2 13h00 - 17h15
T3 13h00 - 17h15
T4 13h00 - 17h15
T5 13h00 - 17h15
T6 13h00 - 17h15
Hà Nội VNĐ 9.500.000 tiếp theo

Khóa tiêu chuẩn A1.1 | T2-T4, 18h - 20h45

12 Tuần A1.1 06.09.2021 - 24.11.2021
T2 18h00 - 20h45
T4 18h00 - 20h45
Hà Nội VNĐ 5.000.000 tiếp theo

Khóa Tiêu Chuẩn A1.1 | T3-T5, 18h - 20h45

12 Tuần A1.1 06.09.2021 - 24.11.2021
T3 18h00 - 20h45
T5 18h00 - 20h45
Hà Nội VNĐ 5.000.000 tiếp theo

Khóa cấp tốc Online A1.1 | T2-T4-T6

12 Tuần A1.1 06.09.2021 - 24.11.2021
T2 -
T4 -
T6 -
Hà Nội VNĐ 5.000.000 tiếp theo

Khóa cấp tốc Online A1.2 | T2-T4-T6.

12 Tuần A1.2 06.09.2021 - 24.11.2021
T2 -
T4 -
T6 -
Hà Nội VNĐ 5.000.000 tiếp theo

Khóa Cấp Tốc Online A1.2 | T3-T5-T7.

12 Tuần A1.2 06.09.2021 - 24.11.2021
T3 -
T5 -
T7 -
Hà Nội VNĐ 5.000.000 tiếp theo

Khóa siêu tốc 8 A2 | T2 đến T6, 8h - 12h15

8 Tuần A2 06.09.2021 - 29.10.2021
T2 8h00 - 12h15
T3 8h00 - 12h15
T4 8h00 - 12h15
T5 8h00 - 12h15
T6 8h00 - 12h15
Hà Nội VNĐ 9.500.000 tiếp theo

Khóa tiêu chuẩn A2.1 | T2-T4, 18h - 20h45

12 Tuần A2.1 06.09.2021 - 24.11.2021
T2 18h00 - 20h45
T4 18h00 - 20h45
Hà Nội VNĐ 5.000.000 tiếp theo

Khóa tiêu chuẩn A2.2 | T2-T4, 18h - 20h45

12 Tuần A2.2 06.09.2021 - 24.11.2021
T2 18h00 - 20h45
T4 18h00 - 20h45
Hà Nội VNĐ 5.000.000 tiếp theo

Khóa Tiêu Chuẩn A2.2 | T3-T5, 18h - 20h45

12 Tuần A2.2 06.09.2021 - 24.11.2021
T3 18h00 - 20h45
T5 18h00 - 20h45
Hà Nội VNĐ 5.000.000 tiếp theo

Khóa siêu tốc 8 B1 | T2 đến T6, 8h - 12h15

8 Tuần B1 06.09.2021 - 29.10.2021
T2 8h00 - 12h15
T3 8h00 - 12h15
T4 8h00 - 12h15
T5 8h00 - 12h15
T6 8h00 - 12h15
Hà Nội VNĐ 9.500.000 tiếp theo

Khóa tiêu chuẩn B1.1 | T2-T4, 18h - 20h45

12 Tuần B1.1 06.09.2021 - 24.11.2021
T2 18h00 - 20h45
T4 18h00 - 20h45
Hà Nội VNĐ 5.000.000 tiếp theo

Khóa siêu tốc 8 B2.1 | T2 đến T6, 8h - 12h15

8 Tuần B2.1 06.09.2021 - 29.10.2021
T2 8h00 - 12h15
T3 8h00 - 12h15
T4 8h00 - 12h15
T5 8h00 - 12h15
T6 8h00 - 12h15
Hà Nội VNĐ 9.500.000 tiếp theo

Khóa dành cho thiếu niên A1.1 | T5-T7, 18h - 20h45

12 Tuần A1.1 09.09.2021 - 27.11.2021
T5 8h00 - 10h45
T7 18h00 - 20h45
Hà Nội VNĐ 5.000.000 tiếp theo

Khóa dành cho thiếu niên A1.2 | T5-T7, 18h - 20h45

12 Tuần A1.2 09.09.2021 - 27.11.2021
T5 18h00 - 20h45
T7 18h00 - 20h45
Hà Nội VNĐ 5.000.000 tiếp theo

Khóa dành cho thiếu niên A2.2 | T5-T7, 18h - 20h45

12 Tuần A2.2 09.09.2021 - 27.11.2021
T5 18h00 - 20h45
T7 18h00 - 20h45
Hà Nội VNĐ 5.000.000 tiếp theo

Khóa dành cho thiếu niên B1.1 | T5-T7, 18h - 20h45

12 Tuần B1.1 09.09.2021 - 27.11.2021
T5 8h00 - 10h45
T7 18h00 - 20h45
Hà Nội VNĐ 5.000.000 tiếp theo

Khóa siêu tốc 8 A1 | T2 đến T6, 8h - 12h15

8 Tuần A1 04.10.2021 - 26.11.2021
T2 8h00 - 12h15
T3 8h00 - 12h15
T4 8h00 - 12h15
T5 8h00 - 12h15
T6 8h00 - 12h15
Hà Nội VNĐ 9.500.000 tiếp theo
1 2 3