Tìm khoá học Lịch học và học phí

Quyền thay đổi khóa học

Nếu hiện trạng (dịch bệnh, khóa học hết chỗ) tiếp tục diễn ra, chúng tôi sẽ bảo lưu quyền đề nghị bạn thay đổi dịch vụ (ví dụ, khóa học khác, chuyển sang học trực tuyến). Trong trường hợp này, bạn có quyền rút lại việc đăng ký của bạn với toàn bộ học phí đã đóng.Khoá học Cấp độ Lịch Địa điểm Học phí

Nhập cư A1 | 13h30 - 17h00

12 Tuần A1 16.11.2020 - 05.02.2021
T2 13h30 - 17h00
T3 13h30 - 17h00
T4 13h30 - 17h00
T5 13h30 - 17h00
T6 13h30 - 17h00
Hà Nội VNĐ 12.000.000 tiếp theo

Khóa siêu tốc Online A1 | T2 đến T6,

12 Tuần A1 16.11.2020 - 05.02.2021
T2 -
T3 -
T4 -
T5 -
T6 -
Hà Nội VNĐ 9.500.000 tiếp theo

Khóa siêu tốc 8 A1 | T2 đến T6, 8h - 12h15

8 Tuần A1 16.11.2020 - 13.01.2021
T2 8h00 - 12h15
T3 8h00 - 12h15
T4 8h00 - 12h15
T5 8h00 - 12h15
T6 8h00 - 12h15
Hà Nội VNĐ 9.500.000 tiếp theo

Khóa siêu tốc 8 A1 | T2 đến T6, 13h - 17h15

8 Tuần A1 16.11.2020 - 13.01.2021
T2 13h00 - 17h15
T3 13h00 - 17h15
T4 13h00 - 17h15
T5 13h00 - 17h15
T6 13h00 - 17h15
Hà Nội VNĐ 9.500.000 tiếp theo

Khóa dành cho thiếu niên A1.1 | T5-T7, 18h - 20h45

12 Tuần A1.1 16.11.2020 - 03.02.2021
T5 18h00 - 20h45
CN 8h00 - 10h45
Hà Nội VNĐ 5.000.000 tiếp theo

Khóa cấp tốc Online A1.1 | T2-T4-T6

12 Tuần A1.1 16.11.2020 - 05.02.2021
T2 -
T4 -
T6 -
Hà Nội VNĐ 5.000.000 tiếp theo

Khóa Cấp Tốc Online A1.1 | T3-T5-T7

12 Tuần A1.1 16.11.2020 - 05.02.2021
T3 -
T5 -
T7 -
Hà Nội VNĐ 5.000.000 tiếp theo

Khóa cấp tốc A1.1 (Sáng/Chiều) | T3-T5-T7, 8h - 10h45

8 Tuần A1.1 16.11.2020 - 11.01.2021
T3 8h00 - 10h45
T5 8h00 - 10h45
T7 8h00 - 10h45
Hà Nội VNĐ 5.000.000 tiếp theo

Khóa cấp tốc (tối) A1.1 | T2-T4-T6, 18h - 20h45

8 Tuần A1.1 16.11.2020 - 11.01.2021
T2 18h00 - 20h45
T4 18h00 - 20h45
T6 18h00 - 20h45
Hà Nội VNĐ 5.000.000 tiếp theo

Khóa cấp tốc tối A1.1 | T3-T5, 18h - 20h45 và T7, 14h - 16h45

8 Tuần A1.1 16.11.2020 - 11.01.2021
T3 18h00 - 20h45
T5 18h00 - 20h45
T7 14h00 - 16h45
Hà Nội VNĐ 5.000.000 tiếp theo

Khóa tiêu chuẩn A1.1 | T2-T4, 18h - 20h45

12 Tuần A1.1 16.11.2020 - 03.02.2021
T2 18h00 - 20h45
T4 18h00 - 20h45
Hà Nội VNĐ 5.000.000 tiếp theo

Khóa Tiêu Chuẩn A1.1 | T3-T5, 18h - 20h45

12 Tuần A1.1 16.11.2020 - 03.02.2021
T3 18h00 - 20h45
T5 18h00 - 20h45
Hà Nội VNĐ 5.000.000 tiếp theo

Khóa dành cho thiếu niên A1.2 | T5-T7, 18h - 20h45

12 Tuần A1.2 16.11.2020 - 03.02.2021
T5 18h00 - 20h45
CN 8h00 - 10h45
Hà Nội VNĐ 5.000.000 tiếp theo

Khóa cấp tốc A1.2 (Sáng/Chiều) | T2-T4-T6, 14h - 16h45

8 Tuần A1.2 16.11.2020 - 11.01.2021
T2 14h00 - 16h45
T4 14h00 - 16h45
T6 14h00 - 16h45
Hà Nội VNĐ 5.000.000 tiếp theo

Khóa cấp tốc (tối) A1.2 | T2-T4-T6, 18h - 20h45

8 Tuần A1.2 16.11.2020 - 11.01.2021
T2 18h00 - 20h45
T4 18h00 - 20h45
T6 18h00 - 20h45
Hà Nội VNĐ 5.000.000 tiếp theo

Khóa tiêu chuẩn A1.2 | T2-T4, 18h - 20h45

12 Tuần A1.2 16.11.2020 - 03.02.2021
T2 18h00 - 20h45
T4 18h00 - 20h45
Hà Nội VNĐ 5.000.000 tiếp theo

Khóa Tiêu Chuẩn A1.2 | T3-T5, 18h - 20h45

12 Tuần A1.2 16.11.2020 - 03.02.2021
T3 18h00 - 20h45
T5 18h00 - 20h45
Hà Nội VNĐ 5.000.000 tiếp theo

Khóa siêu tốc 8 A2 | T2 đến T6, 8h - 12h15

8 Tuần A2 16.11.2020 - 13.01.2021
T2 8h00 - 12h15
T3 8h00 - 12h15
T4 8h00 - 12h15
T5 8h00 - 12h15
T6 8h00 - 12h15
Hà Nội VNĐ 9.500.000 tiếp theo

Khóa siêu tốc 8 A2 | T2 đến T6, 13h - 17h15

8 Tuần A2 16.11.2020 - 13.01.2021
T2 13h00 - 17h15
T3 13h00 - 17h15
T4 13h00 - 17h15
T5 13h00 - 17h15
T6 13h00 - 17h15
Hà Nội VNĐ 9.500.000 tiếp theo

Khóa cấp tốc A2.1 (Sáng/Chiều) | T2-T4-T6, 14h - 16h45

8 Tuần A2.1 16.11.2020 - 11.01.2021
T2 14h00 - 16h45
T4 14h00 - 16h45
T6 14h00 - 16h45
Hà Nội VNĐ 5.000.000 tiếp theo
1 2