Phỏng vấn online Phỏng vấn Phùng Kim Tuyến

Phỏng vấn Phùng Kim Tuyến © Viện Goethe Hà Nội

T4, 05.08.2020

Qua Facebook

Đức có nền kinh tế lớn nhất Châu Âu với một thị trường việc làm năng động. Theo Luật Nhập cư nhân lực chuyên môn cho nước Đức những ứng viên nước ngoài sẽ nhận được nhiều cơ hội đào tạo nghề và cơ hội việc làm. Vì vậy ngày càng nhiều bạn trẻ Việt Nam sang Đức để học nghề, làm việc và có một triển vọng nghề nghiệp tốt.

Phùng Kim Tuyến là một người trẻ trung và năng động. Chị sang Đức năm 2017 để học nghề điều dưỡng. Ba năm qua, Chị đã học tập, làm việc chăm chỉ và hội nhập thành công trong công việc và xã hội.

Trong buổi phỏng vấn trực tuyến trên trang Facebook của Viện Goethe Hanoi vào 20h ngày 05.08.2020 Chị Tuyến sẽ kể về cuộc sống hàng ngày và quá trình học nghề của mình.

Các bạn hãy tận dụng cơ hội này để đặt câu hỏi trực tiếp cho Chị Tuyến. Buổi phỏng vấn diễn ra bằng tiếng Việt và có thể xem tại đây:
Facebook Event

Nếu Bạn có câu hỏi nào dành cho Chị Phùng Kim Tuyến, vui lòng gửi chúng tôi muộn nhất đến ngày 03.08.2020 tới địa chỉ E-Mail ThanhHuong.Nguyen2@goethe.de

Buổi phỏng vấn này là một phần trong chuỗi series phỏng vấn „ Cuộc sống của tôi và nước Đức“ trên trang Facebook của Viện Goethe Hanoi.

 

Quay lại