კვალიფიკაციის ამაღლება საქართველოში

ღონისძიებები ფოტო: Goethe-Institut/Bernhard Ludewig

2023