Quy định hoạt động

Quy định hoạt động của Goethe-Institut Việt Nam, sau đây gọi là: Goethe-Institut

A. Các quy định chung

1. NGHĨA VỤ CỦA HỌC VIÊN/ THÍ SINH

1.1. Học viên và thí sinh có nghĩa vụ chấp hành các quy định về khóa học, kỳ thi cũng như quy định về nơi học và thi được áp dụng tại Goethe-Institut. Các quy định này được đăng tải trên trang web của Goethe-Institut và có thể xem tại Phòng Tuyển sinh.

1.2. Nếu một học viên có các hành động gây ảnh hưởng đến giờ học/ giờ thi, đến giáo viên, đến các học viên/ thí sinh khác hoặc gây hại đến hoạt động học và thi, Goethe-Institut sẽ có quyền chấm dứt hợp đồng đối với học viên/ thí sinh này. Việc chấm dứt hợp đồng sẽ được thông báo trước với hạn định phù hợp để xử lý. Tiền phí đã đóng sẽ không được hoàn lại.
 
1.3. Học viên và thí sinh có trách nhiệm cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin cá nhân khi đăng ký học hoặc thi.

2. TRÁCH NHIỆM CỦA Goethe-Institut

2.1. Goethe-Institut chỉ chịu trách nhiệm bồi thường, không phụ thuộc vào tình trạng pháp lý, trong các trường hợp cố ý hoặc do sơ suất.

2.2. Goethe-Institut cũng chịu trách nhiệm về sự sơ suất đối với các thiệt hại trong trường hợp thương tích thân thể, ảnh hưởng đến cuộc sống và sức khỏe cũng như các thiệt hại do vi phạm nghĩa vụ trong hợp đồng.
 
2.3. Các yêu cầu đền bù khác với hợp đồng và quy lỗi khác của học viên/thí sinh bị loại trừ.

3. BẤT KHẢ KHÁNG

3.1. Goethe-Institut không nhận trách nhiệm cho Goethe-Institut cũng như nhân viên của Goethe-Institut đối với việc không thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ ký kết trong hợp đồng khi xảy ra các thiệt hại bất khả kháng nằm ngoài trách nhiệm và khả năng tác động của Goethe-Institut.

3.2. Chúng tôi có quyền đề xuất với học viên những thay đổi về khóa học (ví dụ: thay đổi về thời gian và địa điểm) trong các trường hợp và sự kiện đặc biệt nghiêm trọng hoặc bất thường xảy ra, hay khi có các thay đổi do các trường hợp và sự kiện bất thường nằm ngoài khả năng và trách nhiệm của Goethe-Institut (ví dụ như bất ổn, xung đột quân sự hoặc khủng bố, thiên tai, dịch bệnh, đại dịch v.v.). Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ có đề xuất với học viên về khóa học mới trong một thời hạn và đề nghị học viên xác nhận lại về việc có tham gia khóa học mới do chúng tôi đề xuất hay thôi học.
Trong trường hợp học viên muốn dừng khóa học, chúng tôi sẽ hoàn trả học phí đã đóng (hoặc một phần học phí đã đóng) tùy thuộc vào tình trạng của dịch vụ đã cung cấp.
Nếu việc giảng dạy trực tiếp một cách an toàn không thể thực hiện được do hoàn cảnh hoặc sự kiện nghiêm trọng, bất khả kháng, Goethe-Institut có quyền tổ chức tất cả các khóa học trực tiếp tại Goethe-Institut thành các khóa học trực tuyến bất kỳ lúc nào. Quyết định chuyển sang giảng dạy trực tuyến này hoàn toàn thuộc về Goethe-Institut. Thay đổi này không cho phép học viên rút khỏi khóa học. Học phí sẽ không được hoàn lại khi khóa học chuyển sang hình thức giảng dạy trực tuyến. 

4. HIỆU LỰC

Bản Quy định hoạt động hợp lệ là bản được công bố trên trang web của Goethe-Institut.
Văn bản này thay thế tất cả các phiên bản Quy định hoạt động trước đây. Bản in của Quy định này có thể đọc tham khảo tại văn phòng của Goethe-Institut.

5. ĐIỀU KHOẢN VỀ TÍNH KHẢ THI

Nếu các điều khoản hoặc phần đơn lẻ của điều khoản trong bản Quy chế hoạt động này mất hiệu lực thì các phần còn lại vẫn không bị ảnh hưởng về mặt nội dung và tính hiệu lực. Điều khoản mất hiệu lực sẽ được thay thế bằng điều khoản pháp lý mới tương ứng về mặt nội dung và tác động kinh tế.

6. QUY ĐỊNH VỀ NGÔN NGỮ

Trong các trường hợp không có sự đồng nhất giữa các bản dịch, bản tiếng Đức có giá trị quyết định.

B. DÀNH CHO HỌC VIÊN THAM GIA KHÓA HỌC TẠI Goethe-Institut

1. ĐIỀU KIỆN THAM GIA

Độ tuổi tối thiểu để tham gia các khóa học tại Goethe-Institut là 12 tuổi (đối với các khóa học cho thiếu nhi là 8 tuổi).

2. KIỂM TRA TRÌNH ĐỘ ĐẦU VÀO

2.1. Đối với học viên mới đã biết tiếng Đức, khi đăng ký học sẽ phải làm bài kiểm tra trình độ để xếp lớp cho phù hợp. Bài kiểm tra trình độ bao gồm phần bài trắc nghiệm viết và phần kiểm tra nói.

2.2. Những học viên sau không cần phải làm bài kiểm tra trình độ:
Những học viên có bằng của Goethe-Institut trong vòng một năm trở lại cũng như các học viên trong vòng một năm trở lại đã hoàn thành tốt một khóa học tại Goethe-Institut.

3. LỆ PHÍ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

3.1. Đăng ký trực tiếp tại Phòng Tuyển sinh: lệ phí có thể nộp bằng tiền mặt hoặc quẹt thẻ.

3.2. Đăng ký qua mạng: lệ phí sẽ được nộp bằng cách chuyển khoản.

3.3. Học viên hoàn toàn chịu trách nhiệm về các thông tin cá nhân cung cấp khi đăng ký học.
 
3.4. Tất cả các loại phí dựa trên bảng biểu phí được thông báo trong cuốn lịch học và thi của Goethe-Institut tại thời điểm đăng ký. Học phí đã bao gồm tiền giáo trình.
 
3.5. Trong trường hợp học phí được chuyển khoản từ nước ngoài, số tiền phải được chuyển bằng Euro vào tài khoản ngân hàng tại Đức của Goethe-Institut theo tỉ giá Euro do Goethe-Institut thông báo. Mọi chi phí chuyển khoản, phí giao nhận do bên chuyển chịu. Điều này cũng áp dụng cho việc chuyển khoản tiền VND trong lãnh thổ Việt Nam đến tài khoản tiền Việt của Goethe-Institut.

3.6. Học viên trong danh sách giáo viên đề nghị học lại sẽ được giảm 20% học phí nếu đăng ký học lại trong vòng 3 tháng sau khi khóa học kết thúc.

4. RÚT HỌC PHÍ, ĐỔI LỚP, HỦY KHÓA HỌC

Khi đăng ký qua mạng hoặc đăng ký học trực tiếp tại Goethe-Institut, học viên có quyền rút lại đăng ký mà không cần nêu lý do. Để hủy đăng ký học, học viên phải gửi Email thông báo đến địa chỉ kurse-hanoi@goethe.de. Mức phí áp dụng cho việc rút học phí như sau: (Mức phí này cũng áp dụng cho học viên đăng kí học trực tiếp tại Goethe-Institut)
 • Hủy tới 4 tuần trước khi khóa học bắt đầu: 10 % học phí.
 • Hủy tới 1 tuần trước khi khóa học bắt đầu: 20 % học phí.
 • Hủy tới 1 ngày trước khi khóa học bắt đầu: 30 % học phí.
 • Hủy sau khi khóa học đã bắt đầu: 100 % học phí.
Thời hạn được tính từ thời điểm Goethe-Institut nhận được thông báo hủy khóa học.
Việc thay đổi khóa học (ví dụ: thay đổi lịch học) chỉ có thể được thực hiện trong các trường hợp ngoại lệ, nếu được sự đồng ý của Goethe-Institut. Nếu không có thỏa thuận gì khác, lệ phí mỗi lần thay đổi là 5% học phí khóa học.

4.5. Sau khi khóa học diễn ra, học phí sẽ không được hoàn lại. Trong trường hợp không thể tiếp tục khóa học vì lý do sức khỏe và có chỉ định từ bác sĩ, một phần học phí có thể được hoàn lại hoặc được bảo lưu cho khóa học sau.
Nếu một lớp có quá ít học viên đăng ký tham gia thì Goethe-Institut có quyền không mở khóa học đó. Trong trường hợp này, học viên nhận lại 100% học phí đã đóng.

5. CHỨNG NHẬN THAM GIA KHÓA HỌC

Học viên sẽ nhận được Giấy xác nhận hoàn thành khóa học cho lớp học đã tham dự nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:
 • Tham gia học đầy đủ (tối thiểu 80% số buổi học)
 • Hoàn thành ít nhất 75% các bài tập trên giáo trình điện tử
 • Tham gia tích cực ít nhất 3 bài tập nhóm (diễn đàn/ diễn đàn người học, Blogs hoặc Padlet)
 • Nhận được đánh giá tích cực từ giáo viên của bạn về việc tham gia vào bài học.
Giấy xác nhận hoàn thành khóa học sẽ được gửi cho học viên qua email vào cuối khóa học.

C. DÀNH CHO CÁC THÍ SINH THAM GIA THI

1. ĐIỀU KIỆN THAM GIA

1.1. Các kỳ thi của Goethe-Institut dành cho mọi đối tượng quan tâm đến kỳ thi, và không quy định độ tuổi tối thiểu có thể tham gia. Tại mục 3.1. trong Quy chế thi của Goethe-Institut có chỉ dẫn về độ tuổi phù hợp đối với từng kỳ thi.

1.2. Trước khi vào dự thi, thí sinh có nghĩa vụ xuất trình giấy tờ nhận diện nhân thân có ảnh hợp lệ (Hộ chiếu hoặc Căn cước công dân, Giấy phép lái xe để thay thế trong trường hợp thí sinh chưa có Hộ chiếu). Nếu không xuất trình được một trong những loại giấy tờ này thì thí sinh không được vào dự thi.

1.3. Thí sinh có hoàn cảnh đặc biệt (khiếm thị, khiếm thính, dị tật vận động) có thể dự thi trong điều kiện thi đặc biệt nhất định, với điều kiện hoàn cảnh đặc biệt đó đã được thông báo cụ thể khi đăng ký thi.

2. ĐĂNG KÝ THI VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

2.1. Thời hạn đăng ký được ấn định cho mỗi kỳ thi và hạn này được thông báo trên trang web của Goethe-Institut. Việc đăng ký thi có thể kết thúc trước thời hạn trong trường hợp tất cả các suất dự thi cho một kỳ thi đã được đăng ký hết. 

2.2. Đối với tất cả các kỳ thi, thí sinh chỉ có thể đăng ký trực tuyến.

2.3. Việc chuyển khoản lệ phí thi cần được thực hiện trong vòng 24 tiếng kể từ khi thí sinh nhận được email xác nhận đăng ký tại goethe.de của Goethe-Institut. Việc chuyển khoản sau thời hạn này sẽ không được xem xét và người đăng ký dự thi sẽ nhận được THÔNG BÁO HỦY ĐĂNG KÝ THI TẠI GOETHE-INSTITUT HÀ NỘI sau khoảng ba ngày làm việc kể từ ngày hết hạn chuyển khoản thanh toán.

2.4. Chỉ những thí sinh đã đăng ký đúng hạn mới được tham dự kỳ thi.

2.5. Mức lệ phí áp dụng đối với các kỳ thi là mức lệ phí được công bố trên trang web của Goethe-Institut tại thời điểm đăng ký thi. Tất cả các khoản phí ngân hàng phát sinh cùng việc chuyển khoản lệ phí thi do thí sinh đảm nhận.

3. THÔNG BÁO VỀ KỲ THI

Thí sinh sẽ nhận được thông tin cụ thể về kỳ thi qua email chậm nhất là hai ngày làm việc trước ngày diễn ra kỳ thi.

4. KẾT QUẢ VÀ CHỨNG CHỈ TIẾNG ĐỨC

4.1. Kết quả thi được công bố tại mein.goethe.de muộn nhất là ba ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kỳ thi. Trên meingoethe.de, thí sinh có thể tự tra cứu kết quả thi.
Goethe-Institut không thông báo kết quả thi qua email hoặc điện thoại.

4.2. Chứng chỉ tiếng Đức chỉ được phát trực tiếp tại Quầy Lễ tân của Goethe-Institut từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ 8h30 đến 12h00 và 13h00 đến 18h00 (trừ các ngày nghỉ lễ) sau khi đã kiểm tra thông tin nhân thân của thí sinh. Nếu người được ủy quyền đến nhận thay Chứng chỉ tiếng Đức thì cần xuất trình các giấy tờ sau đây:
 • Giấy ủy quyền có chữ ký của thí sinh dự thi
 • Hộ chiếu hoặc bản copy Hộ chiếu của thí sinh dự thi.
 • Hộ chiếu hoặc Căn cước Công dân của người được ủy quyền
 • Bản copy Hộ chiếu hoặc bản copy Căn cước Công dân của người được ủy quyền.
4.3. Nếu có nguyện vọng, thí sinh có thể nhận Chứng chỉ tiếng Đức qua bưu điện và trả cước phí bưu chính. Chứng chỉ tiếng Đức sẽ được gửi qua bưu điện tới địa chỉ do thí sinh cung cấp. Goethe-Institut không chịu trách nhiệm về việc thất lạc chứng chỉ khi gửi qua đường bưu điện.

4.4. Trong trường hợp bị mất Chứng chỉ tiếng Đức, Giấy chứng nhận thay thế có thể được cấp trong vòng mười năm. Lệ phí cấp Giấy chứng nhận thay thế là 100.000 đồng.

4.5. Thí sinh thi không đỗ có thể nhận Giấy xác nhận dự thi nếu có yêu cầu.

4.6. Goethe-Institut không chịu trách nhiệm đối với việc nhập sai thông tin cá nhân của thí sinh khi đăng ký thi. Trong trường hợp phải cấp lại Chứng chỉ tiếng Đức do thí sinh nhập sai thông tin thì thí sinh phải thanh toán một khoản chi phí cho việc cấp lại Chứng chỉ tiếng Đức (ở mức hiện tại là 100.000 đồng). Chứng chỉ tiếng Đức đã được cấp với thông tin cá nhân bị sai sót phải được nộp lại cho Goethe-Institut để hủy.

5. QUYỀN RÚT ĐĂNG KÝ THI VÀ HỦY THI

5.1 Thí sinh đã đăng ký thi thành công trên hệ thống webshop có quyền rút lại đăng ký thi trong vòng 14 ngày kể từ khi đăng ký. Sau thời hạn này khi rút đăng ký thi sẽ mất toàn bộ lệ phí thi. Như vậy việc hoàn phí sau thời hạn này bị loại trừ.

5.2 Việc rút đăng ký thi hoặc hủy thi phải được thông báo qua email tới địa chỉ: pruefungen-hanoi@goethe.de hoặc thông báo trực tiếp tại Phòng Tuyển sinh. Yếu tố quyết định cho việc được xem xét rút đăng ký thi là ngày Phòng Tuyển sinh nhận được thông báo rút đăng ký thi.

5.3 Trong trường hợp thí sinh không thông báo về việc sẽ không dự thi hoặc không xuất hiện vào thời gian thi đã ấn định thì thí sinh được coi là bỏ thi và không được hoàn trả lệ phí thi.

5.4 Nếu kỳ thi chưa diễn ra và thí sinh vì lý do sức khỏe không dự thi được thì phải thông báo cho Goethe-Institut qua email tới địa chỉ pruefungen-hanoi@goethe.de trước khi diễn ra kỳ thi và phải nộp Giấy chứng nhận phù hợp của bác sĩ. Trong trường hợp này, lệ phí thi sẽ được chuyển sang kỳ thi sau đó. Lệ phí làm thủ tục thay đổi đăng ký kỳ thi là 20% lệ phí thi ban đầu. Việc chuyển kỳ thi cần thực hiện trực tiếp tại Phòng Tuyển sinh – Goethe-Institut.