Disclaimer

Nhà cung cấp

Goethe-Institut
Oskar-von-Miller-Ring 18
80333 München
Điện thoại: +49 89 15921-0
info@goethe.de
www.goethe.de

Danh mục đăng ký Hiệp hội

Tòa án địa phương Munich, VR 5007

Mã số thuế doanh thu

DE 129516430

Đại diện

Ban giám đốc: Johannes Ebert, Rainer Pollack

Chịu trách nhiệm chiểu theo Điều 18 Medienstaatsvertrag  (MSTV)

Jakob Racek
Trưởng phòng thông tin
Goethe-Institut
Oskar-von-Miller-Ring 18
80333 München

Các bài viết nêu đích danh tác giả không phải trong trường hợp nào cũng thể hiện quan điểm của ban biên tập.

Các lưu ý pháp lý về hình thái của tổ chức

Goethe-Institut là một tổ chức hoạt động trên toàn thế giới nhằm phổ biến tiếng Đức ở nước ngoài, duy trì sự hợp tác văn hóa quốc tế và cung cấp một hình ảnh bao quát về nước Đức bằng các thông tin về đời sống văn hóa, xã hội và chính trị.

Viện hoạt động trong khuôn khổ điều lệ của Viện và trên cơ sở một hợp đồng khung đã ký kết với Cộng hòa Liên bang Đức.

Phần giới thiệu này cũng áp dụng cho tất cả các hoạt động của Goethe-Institut với tư cách đại diện cho quốc gia và đại diện cho Viện trên các phương tiện truyền thông, ví dụ như các trang Facebook đại diện, các trương mục Twitter và các kênh Youtube của Viện.

Giải quyết tranh chấp của người tiêu dùng

Ủy ban châu Âu vừa đưa vào hoạt động một hình thức giải quyết tranh chấp trực tuyến (OS), có thể tìm thấy tại đây http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Người tiêu dùng có cơ hội sử dụng nền tảng này để giải quyết các tranh chấp của mình. Chúng tôi sẵn sãng tham gia vào các trường hợp hòa giải giữa người tiêu dùng với các cơ quan giải quyết các tranh chấp. Hội đồng trọng tài phổ cập liên bang tại Trung tâm Trọng tài chịu trách nhiệm cho dịch vụ này Straßburgerstraße 8, 77694 Kehl am Rhein, www.universalschlichtungsstelle.de.