Đăng ký tham dự tọa đàm Nhà ở xanh-Sống lành mạnh: Rác thải sinh hoạt & Tiết kiệm năng lượng - Goethe-Institut Việt Nam

Truy cập nhanh:

Chuyển đến nội dung chính (Alt1) Chuyển đến mục định hướng chính (Alt2)

Đăng ký tham dự tọa đàm Nhà ở xanh-Sống lành mạnh: Rác thải sinh hoạt & Tiết kiệm năng lượng

Thời gian | 18h00, Thứ Hai, Ngày 24/04/2023
Địa điểm | Viện Goethe-Institut Hà Nội, 56-60 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội
Ngôn ngữ | Tiếng Việt

(như ghi trong CMTND / CCCD / Hộ chiếu)

* bắt buộc
Khi bạn nhấn vào nút ‘’gửi’’ bên dưới, việc đó đồng nghĩa là bạn cho phép chúng tôi sử dụng các thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin đó cho mục đích đáp ứng các yêu cầu của bạn, cũng như để liên lạc với bạn. Bạn có thể thu hồi lại yêu cầu của mình bằng cách gửi mail đến địa chỉ: thiloan.le@goethe.de. Lúc đó, mọi thông tin cá nhân của bạn sẽ được xóa. Hoặc khi chúng tôi đã hoàn thành việc giải đáp thắc mắc của bạn và việc lưu trữ thông tin không còn cần thiết thì các thông tin cá nhân của bạn sẽ được xóa.

Bảo vệ dữ liệu