Truy cập nhanh:

Chuyển đến nội dung chính (Alt1) Chuyển đến mục định hướng chính (Alt2)
HAN 15.10.2021 ECO Film© Viện Goethe Hà Nội

Dành cho các nhà làm phim tài liệu
Dự án sản xuất phim Tài liệu sinh thái 2021-2022


Các chương trình

Về dự án sản xuất phim tài liệu sinh thái

Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên và Phát triển (CCD) và Trung tâm Bảo tồn động vật hoang dã Nước Việt (FOUR PAWS Việt) hoạt động chính trong lĩnh vực bảo vệ đa dạng sinh học và phúc lợi động vật. Để tiếp cận công chúng rộng rãi hơn, họ đang tìm cách hợp tác với các nhà làm phim tài liệu để kể những câu chuyện của mình thông qua những thước phim. Và Viện Goethe hỗ trợ cho sự hợp tác này.

Đối với nhà làm phim tài liệu tham gia đóng góp vào các mục tiêu phát triển bền vững toàn cầu (đặc biệt là mục tiêu phát triển 15: Tài nguyên và môi trường trên đất liền), sự hợp tác này mang lại cơ hội tiếp cận gần hơn với các nhà hoạt động sinh thái, câu chuyện của họ và các loài động thực vật mà họ đang quan tâm và bảo tồn.


Lời mời tham gia dự án

Hạn nộp hồ sơ | Ngày 24.11.2021
Gửi hồ sơ tới địa chỉ emailkultur-hanoi@goethe.de


Các nhà làm phim


Giám khảo


Các chuyên gia


Các đối tác