Truy cập nhanh:

Chuyển đến nội dung chính (Alt1) Chuyển đến mục định hướng chính (Alt2)

Xã hội số
Trật tự xã hội trong Xã hội số

Trật tự xã hội trong Xã hội số
© Viện Goethe Hà Nội

Thảo luận | 02.04.2021, 19h
Trực tiếp tại viện Goethe Hà Nội và Ngôi nhà Đức tại TP. Hồ Chí Minh 
Đăng ký vào cửa lúc 18h30 | Chương trình bắt đầu lúc 19h

Trực tuyến qua ứng dụng Zoom
Bắt đầu lúc 18h45

Zoom-Link đến buổi thảo luận

Các tổ chức hiện đại, bao gồm các tổ chức công và tư nhân, đều dựa vào các công cụ và quy trình theo dõi, đánh giá hành vi cá nhân và gán cho họ tư cách thành viên trong các danh mục phân loại khác nhau. Họ sử dụng những thông tin thu thập được theo nhiều cách khác nhau để theo dõi hành vi, tính toán rủi ro, hoặc trích xuất các giá trị. Những phân loại này phân phối giá trị, xếp hạng con người và mọi thứ, và định hình cuộc sống tương lai của họ.

Trật tự xã hội được cấu thành và hợp pháp hóa như thế nào trong một xã hội bị chi bởi các yếu tố phân cấp kỹ thuật số? Những phát triển mới này có ý nghĩa gì đối với các nguyên tắc cơ bản như bình đẳng và công bằng? Ý nghĩa đạo đức của việc theo dõi cá nhân thông qua lăng kính của các kiến trúc phân loại mới này là gì? Và chúng ta giải thích thế nào về việc sử dụng các kỹ thuật để dự đoán kết quả đang phát triển hiệu quả hơn bao giờ hết nhưng lại trở nên khó hiểu với con người?
 

Các chuyên gia

  Chủ nhà  
  Tran My Minh Chau © Tran My Minh Chau Võ Trí Hảo © Võ Trí Hảo
  TS. Trần Mỹ Minh Châu PGS.TS. Võ Trí Hảo
  Khách mời  
  Marion Fourcade © Marion Fourcade  
  Marion Fourcade