Truy cập nhanh:

Chuyển đến nội dung chính (Alt1)Chuyển đến mục định hướng thứ cấp (Alt3)Chuyển đến mục định hướng chính (Alt2)

Simon Menner
Nhiếp ảnh gia

Sinh năm 1978

Simon Menner © Simon Menner học tại Đại học Nghệ thuật Berlin và tại Học viện Nghệ thuật ở Chicago, tốt nghiệp Thạc sĩ. Một số người thầy có ảnh hưởng nhất tới ông là Dieter Appelt và Stan Douglas. Từ năm 2016, ông được bổ nhiệm làm thành viên của Hiệp hội Nhiếp ảnh Đức (DGPh). Ông sống ở Berlin.

Menner đã triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh của mình trên toàn thế giới, tham gia các buổi trình diễn cá nhân và nhóm tại nhiều phòng trưng bày và bảo tàng như Bảo tàng Nhiếp ảnh Đương đại Chicago, Bảo tàng Anchorage, C/O Berlin, Bảo tàng Nhiếp ảnh Berlin, Diễn đàn NRW Düsseldorf, Bảo tàng Benaki Athens, Bảo tàng Bauhaus Weimar, Zephyr Mannheim, Galeria Bunkier Sztuki Krakow, và Biennale de Lubumbashi.
  • Verkleidungsseminar Einzeln 7 © Simon Menner
  • Verkleidungsseminar Einzeln 9 © Simon Menner
  • Verkleidungsseminar Einzeln 10 © Simon Menner

  • Verkleidungsseminar Einzeln 15 © Simon Menner
  • Verkleidungsseminar Einzeln 2 © Simon Menner
  • Verkleidungsseminar Einzeln 3 © Simon Menner