TS. Trần Nguyên Khang - Chuyên gia Việt Nam - Goethe-Institut Việt Nam

Truy cập nhanh:

Chuyển đến nội dung chính (Alt1) Chuyển đến mục định hướng chính (Alt2)

Chuyên gia Việt Nam
TS. Trần Nguyên Khang

Giảng viên Khoa Quan hệ Quốc tế, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (USSH), Đại học Quốc gia - Thành phố Hồ Chí Minh. 

TS. Trần Nguyên Khang© Trần Nguyên Khang

​TS. Trần Nguyên Khang

TS. Trần Nguyên Khang tốt nghiệp Thạc sĩ về Khoa học Chính trị tại Pháp (2008). Năm 2017, anh lấy bằng tiến sĩ về Quan hệ quốc tế, tại Học viện Ngoại giao Việt Nam. Tại USSH, các môn anh giảng dạy tập trung vào Toàn cầu hóa, Các vấn đề toàn cầu, Quyền lực trong quan hệ quốc tế và Truyền thông đa văn hóa. Hiện tại hướng nghiên cứu của anh tập trung vào Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế, và anh đã xuất bản cũng như trình bày về chủ đề này trên các tạp chí và hội thảo khoa học trong nước cũng như quốc tế. Năm 2016, Khang được mời thỉnh giảng tại Đại học Findlay, Ohio, Hoa Kỳ. Năm 2018, cuốn sách đầu tiên của Khang ra mắt, đề cập đến các vấn đề lý thuyết và thực tiễn liên quan đến việc sử dụng sức mạnh mềm của Pháp. Cũng trong năm đó, với sự tài trợ của Japan Foundation, Khang được chọn tham dự chương trình nghiên cứu thực địa tại Nhật Bản nghiên cứu sức mạnh mềm của quốc gia này.