Truy cập nhanh:

Chuyển đến nội dung chính (Alt1) Chuyển đến mục định hướng chính (Alt2)
HAN Digitale Gesellschaft 7360© Viện Goethe Hà Nội

Chuyên gia Việt Nam
Các chuyên gia tham gia dự án

Dự án "Internet và xã hội"

Bùi Văn Nam Sơn © Bùi Văn Nam Sơn
BÙI VĂN NAM SƠN
Dương Ngọc Dũng © Dương Ngọc Dũng
DƯƠNG NGỌC DŨNG
   
Hồ Tú Bảo Porträt © Hồ Tú Bảo
HỒ TÚ BẢO
Nguyen Duc Loc Portrait © Nguyễn Đức Lộc
NGUYỄN ĐỨC LỘC
   
Hải Đăng khi ở Đại học Melbourne, Australia, vào năm 2019. © Nguyễn Hồng Hải Đăng
NGUYỄN HỒNG HẢI ĐĂNG
Nguyễn Thị Minh © Nguyễn Thị Minh
NGUYỄN THỊ MINH
   
Nguyen Thi Thai Lan Porträt © Nguyễn Thị Thái Lan
NGUYỄN THỊ THÁI LAN
Nguyễn Thị Thúy Hằng © Nguyễn Thị Thúy Hằng
NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG
   
Nguyen Thu Giang Porträt © Nguyễn Thu Giang
NGUYỄN THU GIANG
Nguyễn Thu Hương © Nguyễn Thu Hương
NGUYỄN THU HƯƠNG
   
Nguyễn Vũ Hào © Nguyễn Vũ Hào
NGUYỄN VŨ HÀO
Phạm Khánh Nam © Phạm Khánh Nam
PHẠM KHÁNH NAM
   
Phùng Đức Tùng © Phùng Đức Tùng
PHÙNG ĐỨC TÙNG
Trần Hữu Quang © Trần Hữu Quang
TRẦN HỮU QUANG
   
Trần Mỹ Minh Châu © Trần Mỹ Minh Châu
TRẦN MỸ MINH CHÂU
TS. Trần Nguyên Khang © Trần Nguyên Khang
TRẦN NGUYÊN KHANG
   
Dr. Trương Minh Huy Vũ © Trương Minh Huy Vũ
TRƯƠNG MINH HUY VŨ
Võ Trí Hảo © Võ Trí Hảo
VÕ TRÍ HẢO
   
Nguyễn Phi Vân © Nguyễn Phi Vân
NGUYỄN PHI VÂN
HAN Ms Nhien Ngo 200 © Ngô Thị Tố Nhiên
Ngô Thị Tố Nhiên
   
HAN Nguyen Manh Ha 200 © Nguyễn Mạnh Hà
Nguyễn Mạnh Hà
HAN Trần Hữu Vỹ 200 © Trần Hữu Vỹ
Trần Hữu Vỹ
HAN Lê Trung Thông 200 © Lê Trung Thông
Lê Trung Thông