Truy cập nhanh:

Chuyển đến nội dung chính (Alt1) Chuyển đến mục định hướng chính (Alt2)
Loạt bài: Tương lai các thư viện© raumlaborberlin Thực hiện theo yêu cầu của các dự án văn hóa Berlin

Sẵn sàng cho tương lai! Chủ động kiến tạo sự chuyển đổi

Tương lai của các thư viện

Với khẩu hiệu „Khám phá, học hỏi, sáng tạo“, diễn giả trình bày về những xu hướng hiện nay của thư viện và vai trò của thư viện trong tương lai. Năng lực cốt lõi của một thư viện nằm ở đâu? Trong việc truyền đạt thông tin? Ai nghĩ như vậy là đang vận hành một mô hình đã cũ (có thể người ấy không biết điều đó). Thách thức đối với các thư viện trong bối cảnh số hóa nằm ở nơi khác: thư viện cung cấp kiến thức! Việc truyền đạt nguồn tài nguyên đang phát triển bùng nổ này là một bảo đảm cho tương lai của chúng ta. Trong thời đại chuyển đổi của công nghệ và xã hội hiện nay thì thư viện chính là địa điểm dành cho định hướng (mới).

Trong bài tham luận diễn giả còn giới thiệu những phương pháp độc đáo để thực hiện giáo dục số hóa và dễ dàng khuyến khích người đọc, nhất là trẻ em và thanh thiếu niên. Đây là các dịch vụ hướng tới tương lai dành cho nhiều đối tượng nhất có thể, để họ tự thân muốn thử nghiệm, tự làm và tìm thấy niềm vui khi bản thân tiếp thu được năng lực mới. Đó chính là những mục tiêu mới. Sự tò mò và mong muốn khám phá được đặt lên hàng đầu. Dựa trên những kinh nghiệm thực tiễn tốt nhất, diễn giả cho thấy, các dịch vụ và các phòng trong thư viện có thể được điều chỉnh dần dần như thế nào để phù hợp với những yêu cầu luôn thay đổi. Tuy nhiên guá trình chuyển đổi này phải được cả tập thể đồng hành, vì chỉ cùng nhau mới thực hiện được thành công những đổi mới và thay đổi.

Vita

Hannelore Vogt Foto (Ausschnitt): © Südpol-Redaktionsbüro/T. Köster Tiến sĩ Hannelore Vogt là giám đốc thư viện thành phố Köln, năm 2015 thư viện đã dành giải thưởng quốc gia „Thư viện của năm“, cũng như thư viện thành phố Würzburg, nơi bà từng lãnh đạo trước đó. Hội đồng nghệ thuật Köln đã công nhận bà là „Nhà quản lý văn hóa của năm“ vào năm 2016. Bà đã tốt nghiệp đại học ngành khoa học thư viện, có bằng thạc sĩ quản lý văn hóa và bằng tiến sĩ trong lĩnh vực marketing văn hóa. Năm 2019, bà được Liên hiệp các hiệp hội thư viện (BID) trao huy chương Kar-Preusker „Cho tư duy và hành động đổi mới“. Huy chương này được trao cho những người đã hỗ trợ và thúc đẩy nhiệm vụ văn hóa và giáo dục trong lĩnh vực thư viện một cách xuất sắc.

Ngoài ra, bà còn là chủ tịch Hội đồng tư vấn „Thông tin & Thư viện“ tại Viện Goethe, thành viên của nhiều ủy ban tại Hiệp hội Thư viện Thế giới (IFLA) và là „Cố vấn chiến lược“ cho Quỹ Bill & Melinda Gates. Bà là diễn giả trong các lĩnh vực marketing thư viện, định hướng khách hàng, quản lý đổi mới và phát triển nhân sự trên khắp thế giới.