Nhã Thuyên

Nhạc mới 2019 © Goethe-Institut Hanoi

Dang Hoang Giang © Dang Hoang Giang ĐẶNG HOÀNG GIANG Nha Thuyen Drawing by Dinh Truong Chinh NHÃ THUYÊN Nick M Balo © Nick M Balo NICK M

Nhã Thuyên

Vật thể thơ ca gần đây nhất của Nhã Thuyên là từ thở, những người lạ, bản tiếng Việt (Nhã Nam, 2015) và bản dịch tiếng Anh của Kaitlin Rees (Vagabond Press, 2016). Cùng Kaitlin Rees, hắn sáng lập và biên tập tạp chí AJAR, một tạp chí văn chương song ngữ, một không gian cho những trao đổi thơ ca. Trúc trắc với ham muốn không-làm-thêm-gì và lẩn vào bụi cát, hắn gượng sống cùng những độc thoại lảm nhảm khi không phải bận bịu những chuyện cấp bách khác của đời thường.