Biểu mẫu - Hỗ trợ sử dụng Onleihe

Bạn có khó khăn khi sử dụng Onleihe? - Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Mẫu đơn yêu cầu hỗ trợ, chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ bạn.

* bắt buộc
Khi bạn nhấn vào nút ‘’gởi’’ bên dưới, việc đó đồng nghĩa là bạn cho phép chúng tôi sử dụng các thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin đó cho mục đích đáp ứng các yêu cầu của bạn, cũng như để liên lạc với bạn. Bạn có thể thu hồi lại yêu cầu của mình bằng cách gởi mail đến địa chỉ: bibliothek-hanoi@goethe.de. Lúc đó, mọi thông tin cá nhân của bạn sẽ được xóa. Hoặc khi chúng tôi đã hoàn thành việc giải đáp thắc mắc của bạn và việc lưu trữ thông tin không còn cần thiết thì các thông tin cá nhân của bạn sẽ được xóa.

Bảo vệ dữ liệu