Truy cập nhanh:

Chuyển đến nội dung chính (Alt1) Chuyển đến mục định hướng chính (Alt2)

Khóa học tiếng Đức
trực tuyến

Blick von oben auf einen Tisch. Zwei Laptops, zwei Kaffeetassen, zwei Gläser O-Saft, Notizbücher sind auf dem Tisch. Eine Person macht Notizen, eine tippt in ein Laptop.
  • Học tiếng Đức mọi lúc mọi nơi
  • Buổi học trực tuyến với giáo viên mang tính tương tác cao
  • Tài liệu chuyên nghiệp trên nền tảng lớp học trực tuyến
  • Thời gian làm bài tập linh hoạt

Các khóa học được thiết kế dành riêng cho bạn: phù hợp từng cá nhân, linh hoạt và đến trình độ cao nhất. Dù cho bạn là người bắt đầu hay đã biết tiếng Đức, bạn có mong muốn nâng cao trình độ tiếng Đức của mình, bất kể bạn có thời gian nào trong ngày để học tiếng Đức, chúng tôi đều có khóa học dành cho bạn.

Các khóa học của chúng tôi

Khóa cấp tốc trực tuyến | 8 tuần

  • 3 buổi học trực tuyến mỗi tuần, mỗi buổi 150 phút
  • buổi tối
  • 100% trực tuyến

Blended Learning 70-30 | 12 tuần

  • 2 buổi học trực tuyến mỗi tuần, mỗi buổi 90 phút
  • buổi tối
  • 70% tự học có hướng dẫn của giáo viên, 30% học trực tuyến

Hãy gọi điện thoại +84 24 32004494 hoặc viết thư cho chúng tôi
từ T2 - T6 | 8h30-12h00 và 13h00-18h00
kurse-hanoi@goethe.de