Truy cập nhanh:

Chuyển đến nội dung chính (Alt1) Chuyển đến mục định hướng chính (Alt2)

Bài kiểm tra trình độ trực tuyến

Bài kiểm tra thử

Bài kiểm tra thử sẽ đem đến cho bạn một cái nhìn tổng quan ban đầu về khả năng tiếng Đức hiện tại.  Bạn sẽ làm nhiều bài tập khác nhau trong bài kiểm tra này, thông qua đó đánh giá khả năng đọc hiểu của bạn cũng như kiểm tra các kiến thức ngữ pháp và từ vựng. 

Kết quả của bài kiểm tra này chưa đủ để làm căn cứ cho bạn đăng ký một khóa học tại Goethe-Institut. Trong trường hợp này bạn vui lòng tham gia bài kiểm tra trình độ trực tuyến.

  • đánh giá tương đối khả năng tiếng Đức của bạn
  • Kéo dài 15 - 20 phút
  • miễn phí

Bài kiểm tra trình độ

Thông qua bài kiểm tra trình độ chúng tôi sẽ tìm ra được các kiến thức bạn sẵn có, cùng bạn đặt ra mục tiêu học tập cũng như cùng tìm ra một khóa học phù hợp cho bạn.

Sau khi bạn hoàn thành bài kiểm tra trình độ trực tuyến chúng tôi sẽ liên hệ với bạn để hẹn lịch phỏng vấn qua phần mềm Zoom.

  • đánh giá cá nhân để sắp xếp vào trình độ học phù hợp
  • kết quả chính xác, ví dụ A1.2, B2.1

miễn phí