Tìm khoá học Lịch học và học phí

Thông báo về COVID-19

Dựa trên tình hình dịch COVID-19 hiện tại và để phù hợp với các biện pháp phòng chống dịch của Chính phủ, viện Goethe yêu cầu khách đến viện thường xuyên đeo khẩu trang.
Việc quay lại học trực tiếp phụ thuộc vào tình hình dịch Covid tại thời điểm khai giảng. Vì thế, viện Goethe có thể mở các khóa trực tuyến hoặc/ cũng như chuyển đổi hình thức học từ trực tiếp sang trực tuyến bất cứ lúc nào.

Bài kiểm tra trình độ

Thông qua bài kiểm tra trình độ chúng tôi sẽ tìm ra được các kiến thức bạn sẵn có, cùng bạn đặt ra mục tiêu học tập cũng như cùng tìm ra một khóa học phù hợp cho bạn.

You have disabled JavaScript in your browser settings. Please enable JavaScript to see the courses again.