Truy cập nhanh:

Chuyển đến nội dung chính (Alt1) Chuyển đến mục định hướng chính (Alt2)
Chọn

Khóa học đặc biệt

Luyện tập các kỹ năng đặc biệt

Chọn
Illustration:  Fröhliche Lernende greifen nach Büchern, Sprechblasen und einer Deutschlandkarte, die durch die Luft fliegen.
  • Khóa học nhập cư A1
  • Trang bị hành trang cho cuộc sống tại Đức

Các khóa học của chúng tôi

Zwei Schülerinnen mit Lehrerin im Klassenzimmer Foto: © Goethe-Institut HCMC

Khóa nhập cư

Dành cho những người muốn xin thị thực để lưu trú dài hạn ở Đức và vì vậy cần tham gia kỳ thi SD1

Khóa học vẫn chưa phù hợp, bạn cần tìm thêm?
Chúng tôi có các khóa học phù hợp với bạn

Hãy gọi đến +84 28 38326716 Hoặc viết E-mail cho chúng tôi
Thứ ba - Thứ năm | 8h - 12h & 13h - 18h
Thứ hai & Thứ sáu | 8h - 12h & Đóng cửa buổi
chiều
Sprache-Saigon@goethe.de