Các khoá đặc biệt
TP. Hồ Chí Minh

German Courses 3 HCMC Photo: Goethe-Institut/ Nguyen Hoai Nam

Khóa đoàn tụ gia đình (SD1)

Viện Goethe ở TP Hồ Chí Minh tổ chức định kỳ các khóa tiếng Đức dành cho những người Việt Nam muốn đoàn tụ gia đình ở Đức. Quý vị có thể liên hệ với Phòng ngôn ngữ của chúng tôi để biết thêm chi tiết.

Lịch học và học phí

SD1-Superintensivkurs

  • Đối tượng: Những người đang muốn làm visa xin cư trú dài hạn ở Đức, vì vậy cần phải thi kì thi tiếng Đức cơ sở (SD1) để trình tại Lãnh sự quán Đức.
  • Thời lượng: 12 tuần
  • 5 buổi một tuần
  • Từ thứ Hai đến thứ Sáu
  • Số tiết: 240 tiết
  • Mỗi buổi 4 tiết 45 phút 
  • Thời gian học: 8h00 - 11h30 hoặc 13h30 - 17h00
  • Trình độ: A1
  • Học phí: VND 15.000.000,-
  • Giáo trình: Schritte Plus

(Có thể nhận thêm học viên đã có kiến thức tiếng Đức tương đương vào lớp đang học sau mỗi 5 tuần nếu còn chỗ)