Khóa học đặc biệt - Viện Goethe TP. Hồ Chí Minh - Việt Nam

Truy cập nhanh:

Chuyển đến nội dung chính (Alt1) Chuyển đến mục định hướng chính (Alt2)
Chọn

Khóa học đặc biệt

Luyện tập các kỹ năng đặc biệt

Chọn
Illustration:  Fröhliche Lernende greifen nach Büchern, Sprechblasen und einer Deutschlandkarte, die durch die Luft fliegen.
  • Khóa học nhập cư A1
  • Trang bị hành trang cho cuộc sống tại Đức

Các khóa học của chúng tôi

Zwei Schülerinnen mit Lehrerin im Klassenzimmer Foto: © Goethe-Institut HCMC

Khóa nhập cư

Dành cho những người muốn xin thị thực để lưu trú dài hạn ở Đức và vì vậy cần tham gia kỳ thi SD1
Hãy gọi đến +84 28 38326716 Hoặc viết E-mail cho chúng tôi
Thứ hai - Thứ năm | 8h - 12h & 13h - 18h
Thứ sáu | 8h - 10h & 13h - 17h
Sprache-Saigon@goethe.de