Ngày hội thông tin Trở thành Điều dưỡng viên tại Đức

HAN 05.03.2024 7360 © Viện Goethe Hà Nội

T3, 05.03.2024

19h00 - 20h30

Online

Một chương trình trong Chuỗi sự kiện „Du học nghề Đức - Mở cửa tương lai“

Đăng ký tham dự miễn phí

Bạn muốn trở thành điều dưỡng viên tại Đức?

Cùng chúng tôi tìm hiểu chương trình đào tạo nghề kép trong vòng ba năm để trở thành điều dưỡng viên chuyên nghiệp. Với tình hình thiếu hụt lao động tại Đức, ngành nghề này đang mở ra nhiều cơ hội cho các bạn học tiếng Đức!

Các thông tin cơ hội sẽ được trình bày tại sự kiện trực tuyến tổ chức bởi dự án Định hướng Sự nghiệp đến Đức của Viện Goethe Hà Nội và Internationalen Servicebüro für die Gesundheits- und Sozialwirtschaft in Thüringen (ISGT).
 
Các đại diện từ ISGT và Định hướng Sự nghiệp đến Đức (Viện Goethe) sẽ chia sẻ về hành trình đào tạo nghề điều dưỡng tại Đức, bao gồm cả quá trình học tập và sinh sống:
  • Thời gian và quá trình đào tạo nghề
  • Chọn nhánh học chuyên sâu
  • Mục tiêu và nội dung đào tạo
  • Triển vọng nghề nghiệp
Các bạn cũng sẽ hiểu thêm về các hỗ trợ miễn phí từ ISGT và dự án Định hướng Sự nghiệp đến Đức (Viện Goethe) trong suốt hành trình của bạn để kết nối với cơ sở đào tạo phù hợp tại bang Thüringen. Đặc biệt, ISGT mang đến những cơ hội đào tạo bắt đầu ngay vào mùa thu 2024, dành cho các bạn đã có B1 tiếng Đức.

Sự kiện tổ chức bằng tiếng Đức và tiếng Việt, có phiên dịch viên.

Sự kiện khuyến khích sự tham gia của tất cả các bạn có nguyện vọng trở thành điều dưỡng viên, đặc biệt là các bạn đã hoàn thành hoặc đang học B1.

Thông tin về ĐỊNH HƯỚNG SỰ NGHIỆP ĐẾN ĐỨC

Định hướng Sự nghiệp đến Đức là một dự án thực hiện bởi viện Goethe Hà Nội nhằm hỗ trợ các ứng viên Việt Nam muốn du học nghề / công nhận văn bằng để làm việc tại Đức.

Các ứng viên sẽ được tư vấn và hỗ trợ trong quá trình tìm kiếm hợp đồng đào tạo nghề đến từ các cơ quan đáng tin cậy và chuẩn bị cho cuộc sống tại Đức.

Những tư vấn và hỗ trợ này hoàn toàn miễn phí.

THÔNG TIN VỀ ISGT

ISGT là Văn phòng Dịch vụ Quốc tế về Kinh tế Sức khỏe và Xã hội ở bang Thüringen. ISGT đang thực hiện một dự án được tài trợ nhằm hỗ trợ các lao động lành nghề trong ngành sức khỏe và xã hội được làm việc tại Đức, cũng như tìm kiếm các ứng viên trẻ mong muốn được đào tạo ngành sức khỏe và xã hội tại bang Thüringen.

Dự án hướng tới phân bổ lao động có tay nghề từ nước ngoài một cách công bằng và nhân văn. Dự án tập trung vào Philippines, Việt Nam và Serbia. ISGT đảm nhiệm: cung cấp thông tin cho những người quan tâm tới sống và làm việc tại Đức; hỗ trợ các doanh nghiệp tại Đức. Điều này bao gồm đảm bảo sự minh bạch trong toàn bộ quá trình. ISGT cũng tổ chức và kết nối những lao động có nhu cầu với chủ lao động và hỗ trợ quá trình đến Đức và bắt đầu công việc mới.

 

Quay lại