კონკურსი „ეკოლოგიის სკოლა“

კონკურსის შესახებ

"ეკოლოგიის სკოლის" პროექტის ფარგლებში, გოეთეს ინსტიტუტი მეოთხედ აცხადებს მოსწავლეთა კონკურსს აღმოსავლეთ ევროპისა და ცენტრალური აზიის რეგიონში. კონკურსის თემატიკას წარმოადგენს მდგრადი განვითარების გამოწვევები და ეკოლოგიური პრობლემები საკუთარ გარემოში.

მოსწავლეთა ჯგუფები ამ საკითხებზე  საკუთარ კვლევით პროექტებს გამოიმუშავებენ, სადაც წარმოჩენილი იქნება ეკოლოგიური, ეკონომიკური და სოციალური მდგომარეობა მათ საცხოვრებელ ადგილას, ქუჩაზე ან სკოლაში.
 
კონკრეტული იდეებითა და აქტივობებით, მოსწავლეთა გუნდები საზოგადოების ყურადღებას გაამახვილებენ არსებულ მდგომარეობაზე, გამოწვევებსა და განვითარების შესაძლებლობებზე. საუკეთესო პროექტების გუნდები მოწვეულნი იქნებიან მე -5 საერთაშორისო ახალგაზრდულ ეკოლოგიურ კონფერენციაზე საკუთარი პროექტების წარსადგენად. წლევანდელ კონფერენციას მოყვება მოსწავლეთა რამდენიმედღიანი შეხვედრა.

 • ეკოლოგიის სკოლა © Goethe-Institut
 • ეკოლოგიის სკოლა © Goethe-Institut
 • ეკოლოგიის სკოლა © Goethe-Institut
 • ეკოლოგიის სკოლა © Goethe-Institut
 • ეკოლოგიის სკოლა © Goethe-Institut
 • ეკოლოგიის სკოლა © Goethe-Institut
 • ეკოლოგიის სკოლა © Goethe-Institut
 • ეკოლოგიის სკოლა © Goethe-Institut
 • ეკოლოგიის სკოლა © Goethe-Institut
 • ეკოლოგიის სკოლა © Goethe-Institut
 • ეკოლოგიის სკოლა © Goethe-Institut
კონკურსის სამიზნე ჯგუფს წარმოადგენენ მე-7- მე-11 კლასის მოსწავლეები სომხეთიდან, აზერბაიჯანიდან, ბელორუსიიდან, საქართველოდან, ყაზახეთიდან, ყირგიზეთიდან, რუსეთიდან, ტაჯიკეთიდან, უკრაინიდან და უზბეკეთიდან და, ასევე, მათი მათი გერმანულის, ბიოლოგიის, ეკოლოგიის, ქიმიის, ფიზიკის ან გეოგრაფიის  მასწავლებლები.
 
პროექტების შეტანა-რეგისტრაცია გაგრძელდება  2018 წლის 1 ნოემბრამდე ვებ-გვერდზე www.goethe.de/umweltmachtschule ონლაინ ფორმულარის საშუალებით.
 
პროექტის აღწერა გერმანულ ენაზე უნდა იყოს შესრულებული და  შემდეგ კრიტერიუმებს აკმაყოფილებდეს:
 
 • მოსწავლეებისა და მათი უშუალო სამეზობლოსთვის (მათი საცხოვრებელი ადგილი, სკოლა) ეკოლოგიური, ეკონომიკური თუ სოციალური გამოწვევების აქტუალურობა და მნიშვნელობა;
 • ინტერდისციპლინარული კავშირების რეალიზაცია (CLIL) და ბიოლოგიის, ეკოლოგიის, ქიმიის, ფიზიკის ან გეოგრაფიის სამეცნიერო კვლევითი მეთოდების გამოყენება;
 • მინიმუმ სამი მოსწავლის, გერმანული ენის ერთი პედაგოგისა და სხვა საგნის ერთი მასწავლებლისგან შემდგარი ჯგუფის  მონაწილეობა; 
 • განხორციელებული პროექტის პრაქტიკული მიმართულება და  შედეგებზე ორიენტირება (კონკრეტული გარემოსდაცვითი აქტივობების განხორციელება);
 • ფართო საზოგადოებრივი რეზონანსი პროექტის შედეგებთან დაკავშირებით;
 • სიცხადე, ლოგიკა და სტრუქტურა პროექტისა და მისი შეწდეგების აღწერისას;
 • პროექტის დოკუმენტაცია და მისი ხორცშესხმა (მაგ.: ფოტოები, ვიდეოები, კითხვარები, ადგილობრივი მედიის სტატიები და ა.შ.). 
1-ლი ეტაპი:
 2018 წ. 01 ნოემბრამდე

პროექტის რეგისტრაცია ონლაინ-ფორმულარის საშუალებით.
 
2019 წ. 15 თებერვლამდე
ექსპერტთა საერთაშორისო ჟიურის მიერ წარმოდგენილი პროექტების შეფასება. 2019 წლის 15 თებერვლიდან კონკურსის შედეგების შესახებ ინფორმაცია ხელმისაწვდომი იქნება პროექტის ვებ-გვერდზე:
http://www.goethe.de/umweltmachtschule.
 
მე-2 ეტაპი: 2019 წ. გაზაფხული
მე-5 საერთაშორისო ახალგაზრდული ეკოლიგიური კონფერენცია მოსწავლეთა შემდგომი შეხვედრით
საუკეთესო პროექტების წარმდგენი გუნდები (თითო გუნდში სამი მოსწავლე და ორი მასწავლებელი) მიწვეულნი იქნებიან ეკოლოგიის მე-5 ახალგაზრდულ კონფერენციაზე საკუთარი პროექტების წარსადგენად.
 
 
თუ გაქვთ შეკითხვები კონკურსის შესახებ, გთხოვთ მიმართოთ შემდეგ ელექრონულ მისამართზე: umweltmachtschule@goethe.de

პროექტის ვებგვერდი: www.goethe.de/umweltmachtschule
ფეისბუკი: https://www.facebook.com/groups/umweltmachtschule/
VKontakte: http://vk.com/umweltmachtschule

პროექტს "ეკოლოგიის სკოლა" მიენიჭა გერმანიის მდგრადი განვითარების საბჭოს (RNE) ხარისხის ნიშანი "მდგრადი განვითარების პროექტი 2017." ნიშანი ენიჭება პროექტებს, რომლებიც მსოფლიოს უფრო სამართლიანს, ეკოლოგიურს და სოციალურს გახდიან  და განსაკუთრებული წვლილი შეაქვთ გერმანიისა და მსოფლიოს მდგრადი განვითარების საქმეში.

ეკოლოგიის სკოლა © Goethe-Institut