မြန်မာနိုင်ငံရှိကျွမ်းကျင်မှုအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းသင်တန်းများ

Teachers of the Yangon Foreign Language School Photo: Goethe-Institut Myanmar / Joshua Pyae Sone Oo

ကျွန်ုပ်တို့၏မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများနှင့်အတူ စီစဉ်ကျင်းပသည့်ကျွမ်းကျင်မှုအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းဆိုင်ရာပွဲအခမ်းအနားများသို့ လာရောက်လေ့လာလိုက်ပါ။ အဆိုပါပွဲအခမ်းအနားများကို ရန်ကုန်မြို့ရှိ Goethe-Institut မြန်မာတွင်လည်းကောင်း၊ နိုင်ငံတဝှမ်း အခြားနေရာများတွင်လည်းကောင်း ကျင်းပပါသည်။