အလုပ်အကိုင်

Goethe-Institut career © Colourbox

ကဏ္ဍပေါင်းစုံ၊ စိတ်လှုပ်ရှားသိလိုဖွယ်ရာများနှင့် ပွင့်လင်းမှုရှိသည်ဟု ပြောစမှတ်ပြုကြပါသည်။ Goethe-Institut သည် ပြည်ထောင်စုသမ္မတဂျာမနီနိုင်ငံ၏ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်ရှိသော ယဥ်ကျေးမှုအင်စတီကျုဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့အနေနှင့် နိုင်ငံရပ်ခြားတွင် ဂျာမန်ဘာသာစကားတတ်ကျွမ်းမှုကို မြှင့်တင်ပေးပြီး၊ နိုင်ငံတကာယဥ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများကို ဆောင်ရွက်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့က ဂျာမနီနိုင်ငံမှ ယဥ်ကျေးမှု၊ လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းနှင့် နိုင်ငံရေးအကြောင်း သတင်းအချက်အလက်များမှတဆင့် ဂျာမနီနိုင်ငံ၏ပုံရိပ်ကို ဘက်ပေါင်းစုံမှ ထင်ဟပ်ပြသပါသည်။

အလုပ်သင်

Goethe-Institut မြန်မာတွင် ကျောင်းပြီးခါနီးကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားများ၊ သို့မဟုတ် ဘွဲ့ရပြီးသူများအတွက် အလုပ်သင်အခွင့်အရေးရှိပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ အင်တာနက်စာမျက်နှာတွင် လျှောက်ထားရန်လိုအပ်ချက်များ၊ အမျိုးမျိုးသောလုပ်ငန်းနယ်ပယ်များနှင့် အလုပ်အကိုင်နေရာများအကြောင်း သတင်းအချက်အလက် ထပ်မံရယူလိုက်ပါ။