သင်တန်းရှာဖွေခြင်း သင်တန်းချိန်များနှင့်စျေးနှုန်းများ

#MEETONLINE

လက်ရှိအခြေအနေများအရ ကျွန်ုပ်တို့၏ဘာသာစကားသင်တန်းများအားလုံးကို အွန်လိုင်းမှဖွင့်လှစ်သင်ကြားပေးနေပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဘာသာစကားသင်တန်းများကို အွန်လိုင်းပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်သည့် ZOOM ကိုအသုံးပြုပြီး၊ လွယ်လွယ်ကူကူတက်ရောက်နိုင်ပါသည်။

ကိုရိုနာကပ်ရောဂါကာလအတွင်း နောက်ဆုံးရသတင်းအချက်အလက်များ
အွန်လိုင်းပေါ်မှ ဘာသာစကားသင်တန်းများသင်တန်း အဆင့် Course Dates သင်တန်းတည်နေရာ စျေးနှုန်း

အထူးအမြန်သင်တန်း

13 ရက်သတ္တပတ်များ B1.2 24.08.2022 - 21.11.2022
Mo 01:30 - 03:00
Tu 01:30 - 03:00
We 01:30 - 03:00
Th 01:30 - 03:00
Fr 01:30 - 03:00
Goethe-Institut မြန်မာ 420,000 စာရင်းပေးသွင်းခြင်း

အထူးအမြန်သင်တန်း

13 ရက်သတ္တပတ်များ B2.1 24.08.2022 - 21.11.2022
Mo 05:30 - 07:00
Tu 05:30 - 07:00
We 05:30 - 07:00
Th 05:30 - 07:00
Fr 05:30 - 07:00
Goethe-Institut မြန်မာ 420,000 စာရင်းပေးသွင်းခြင်း

ပုံမှန်သင်တန်း

14 ရက်သတ္တပတ်များ A1.1 27.08.2022 - 26.11.2022
Sa 01:30 - 04:00
Su 01:30 - 04:00
Goethe-Institut မြန်မာ 320,000 စာရင်းပေးသွင်းခြင်း

ပုံမှန်သင်တန်း

14 ရက်သတ္တပတ်များ A1.1 27.08.2022 - 26.11.2022
Sa 10:00 - 12:30
Su 10:00 - 12:30
Goethe-Institut မြန်မာ 320,000 စာရင်းပေးသွင်းခြင်း

ကလေးသင်တန်း

15 ရက်သတ္တပတ်များ A1.11 27.08.2022 - 04.12.2022
Sa 01:30 - 03:00
Su 01:30 - 03:00
Goethe-Institut မြန်မာ 400,000 စာရင်းပေးသွင်းခြင်း

ပုံမှန်သင်တန်း

14 ရက်သတ္တပတ်များ A1.2 27.08.2022 - 26.11.2022
Sa 01:30 - 04:00
Su 01:30 - 04:00
Goethe-Institut မြန်မာ 320,000 စာရင်းပေးသွင်းခြင်း

ပုံမှန်သင်တန်း

22 ရက်သတ္တပတ်များ B1.1 27.08.2022 - 22.01.2023
Sa 05:30 - 08:00
Su 05:30 - 08:00
Goethe-Institut မြန်မာ 420,000 စာရင်းပေးသွင်းခြင်း

အထူးအမြန်သင်တန်း

4 ရက်သတ္တပတ်များ A1.1 29.08.2022 - 23.09.2022
Mo 09:00 - 12:30
Tu 09:00 - 12:30
We 09:00 - 12:30
Th 09:00 - 12:30
Fr 09:00 - 12:30
Goethe-Institut မြန်မာ 320,000 စာရင်းပေးသွင်းခြင်း
1