ကျွမ်းကျင်မှုအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း

Goethe-Institut သည် နှစ်စဥ်နှစ်တိုင်း ဂျာမန်ဘာသာစကားသင်ကြားပို့ချသော ဆရာ၊ ဆရာမများအတွက်  ကမ္ဘာအနှံ့တွင်သာမက  အွန်လိုင်းမှတစ်ဆင့်လည်း ကျွမ်းကျင်မှုအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း သင်တန်းပေါင်း ၁၀၀၀ ကျော်ကို စီစဥ်ဖွင့်လှစ်ပေးလျက် ရှိပါသည်။

သင်ကြားရေးနိယာမနှင့် သင်ထောက်ကူပစ္စည်းများ

ကျွန်ုပ်တို့သည် သင်၏ ဂျာမန်ဘာသာစကား သင်တန်းအတွက် စိတ်၀င်စားစရာကောင်းသည့် အကြံဥာဏ်များနှင့်အတူ သင်ကြားမှုနှင့် သင်ယူမှုအထောက်အကူများကို ပေးနေပါသည်။ ဂျာမန်ဘာသာစကားကို နိုင်ငံခြားဘာသာစကားနှင့် ဒုတိယဘာသာစကားအဖြစ် သင်ကြားပို့ချရေးနယ်ပယ်မှ သင်ကြားရေး နည်းပညာများအကြောင်း သတင်းအချက်အလက်များ ရယူလိုက်ပါ။