ဂျာမန်ဘာသာစကားသင်ကြားပို့ချခြင်း

Goethe-Institut သည် ဂျာမန်ဘာသာစကားသင် ဆရာ၊ ဆရာမများအတွက် ကျွမ်းကျင်မှုအဆင့်မြှင့်တင်သော သင်တန်းများ ဖွင့်လှစ်ပေးရာတွင် တစ်ကမ္ဘာလုံးအဆင့် ထိပ်ဆုံးမှ ရပ်တည်နေပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင်ဖြစ်စေ၊ ဂျာမနီနိုင်ငံတွင်ဖြစ်စေ၊ အ၀ေးသင် သင်တန်းပုံစံနှင့်ဖြစ်စေ သင်နိုင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် သင်၏ ဂျာမန်ဘာသာစကားသင်တန်းအတွက် သင်ထောက်ကူပစ္စည်းသစ်များနှင့်အတူ ကျောင်းသားများအား အချင်းချင်း ပြောဆိုထိတွေ့ ဆက်ဆံမှုများကို ဖြစ်စေသော ဝန်ဆောင်မှုများကို ကမ်းလှမ်းပေးပါသည်။ ဆရာ၊ ဆရာမများအတွက် Goethe-Institut မှ ကျင်းပသော ပွဲများအကြောင်း သတင်းအချက်အလက် ရယူလိုက်ပါ။

Deutsch unterrichten © Getty Images

ကျွန်ုပ်တို့၏ကမ်းလှမ်းချက်များ

Deutschstunde

DaF-ဆရာ/မများအတွက် ဝက်ဘ်ဆိုက်

Deutschstunde သည် ဂျာမန်ဘာသာစကားကို နိုင်ငံခြားဘာသာစကားအဖြစ်သင်ကြားရန် သင်ထောက်ကူပစ္စည်းများ၊ စွမ်းရည်မြှင့်သင်တန်းများနှင့် ဘာသာစကားမဂ္ဂဇင်းတို့အတွက် ဝက်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒေသတွင်းအသိုင်းအဝိုင်းမှ အခြားသောဆရာ၊ ဆရာမများနှင့် ဆက်သွယ်ရန် ကလစ်အနည်းနှိပ်ရန်သာလိုအပ်ပါသည်။

Deutschstunde – Das Portal für DaF-Lehrkräfte Marc Bibas © Goethe-Institut

အလုပ်အကိုင်နှင့် တက္ကသိုလ်ပညာသင်ကြားရေးအတွက် ဂျာမန်ဘာသာစကား

စီးပွားရေး၊ ခရီးသွားလုပ်ငန်း၊ စက်မှုနည်းပညာစသည့် ဘာသာရပ်နယ်ပယ်များနှင့် လူမှုရေး သို့မဟုတ် ဆေးပညာဆိုင်ရာ အလုပ်အကိုင်များအတွက် သင်ထောက်ကူများ

Deutsch für Beruf und Studium ©

လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာများကို follow လုပ်လိုပါက