အလျင်အမြန်၀င်ရောက်ရန် :

အကြောင်းအရာဆီသို့ တိုက်ရိုက်သွားပါ။ (Alt 1) ပထမအဆင့် လမ်းညွှန်မှုဆီ တိုက်ရိုက်သွားပါ။ (Alt 2)

အွန်လိုင်းဘာသာစကားအဆင့်စစ်ဆေးခြင်းစာမေးပွဲ

အစမ်းစစ်ဆေးခြင်းစာမေးပွဲ

အစမ်းစစ်ဆေးခြင်းက သင့်ကို သင့်တွင်ရှိသောဂျာမန်ဘာသာစကားဗဟုသုတများအကြောင်းကနဦးအဆင့်ကိုသိစေပါသည်။ ထိုစစ်ဆေးခြင်းတွင် သင်၏စာဖတ်စွမ်းရည်နားလည်မှုကိုစစ်ဆေးခြင်း၊ သင်၏သဒ္ဒါနှင့်ဝေါဟာရဗဟုသုတများကိုစစ်ဆေးခြင်းအစရှိသော အမျိုးမျိုးသောလေ့ကျင့်ခန်းမေးခွန်းများကိုဖြေဆိုရပါသည်။ 
Goethe-Institut တွင် သင်တန်းတစ်ခုကိုသင်တက်လိုပါက ဤစစ်ဆေးမှုဖြင့်မလုံလောက်ပါ။ ထို့အတွက် အွန်လိုင်းဘာသာစကားအဆင့်စစ်ဆေးခြင်းစာမေးပွဲကို သင်ဖြေဆိုရပါမည်။

  • သင်၏ဂျာမန်ဘာသာစကားဗဟုသုတများကိုယေဘုယျခြုံငုံခန့်မှန်းခြင်း
  • ကြာချိန် (၁၅)မိနစ်မှမိနစ်(၂၀)
  • အခမဲ့

ဘာသာစကားအဆင့်စစ်ဆေးခြင်းစာမေးပွဲ

သင်မည်သို့သောဗဟုသုတများကြိုတင်ရှိထားနှင့်သည် သင်နှင့်အတူသင်ယူမှုပန်းတိုင်ကိုယေဘုယျချမှတ်ရန်နှင့်သင့်လျော်သောသင်တန်းကိုသင်နှင့်အတူရွေးချယ်ရန် ဘာသာစကားအဆင့်စစ်ဆေးခြင်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ရှာဖွေဖော်ထုတ်နိုင်ပါသည်။
အွန်လိုင်းစစ်ဆေးခြင်းကိုဖြေဆိုပေးပို့ပြီးနောက် ရလဒ်ကိုသင်ရရှိပြီး သင့်လျော်သောသင်တန်းကို စာရင်းပေးသွင်းနိုင်ပါသည်။
စစ်ဆေးခြင်းအတွက်အနိမ့်ဆုံးအသက်ကန့်သတ်ချက် - (၁၆) နှစ်

  • သင့်လျော်သောသင်တန်းအဆင့်အတွက်တစ်ဦးချင်းဘာသာစကားအဆင့်စစ်ဆေးခြင်း
  • ရရှိလာသောရလဒ်၊ ဥပမာ- A1.2 ၊ B2.1

kostenlos