အလျင်အမြန်၀င်ရောက်ရန် :

အကြောင်းအရာဆီသို့ တိုက်ရိုက်သွားပါ။ (Alt 1) ပထမအဆင့် လမ်းညွှန်မှုဆီ တိုက်ရိုက်သွားပါ။ (Alt 2)

ကျွမ်းကျင်မှုအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းသင်တန်းများ ဂျာမန်စာဆရာ/ဆရာမများအတွက်

ဂျာမနီနိုင်ငံအကြောင်း အထွေထွေသိကောင်းစရာများ၊ သင်ကြားရေးနည်းစနစ်များ၊ သို့မဟုတ် ဘာသာစကားစွမ်းရည်မြှင့်တင်မှုများအတွက်။ Goethe-Institut သည် ဂျာမန်ဘာသာစကား သင်ကြားသော ဆရာ၊ ဆရာမများအတွက် အမျိုးအစားစုံလင်ကျယ်ပြန့်သည့် ကျွမ်းကျင်မှုအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းသင်တန်းများကို စီစဥ်ကမ်းလှမ်းပေးပါသည်။ ဂျာမနီနိုင်ငံနှင့် ပညာရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းအစီအစဥ်သည် ဆရာ၊ ဆရာမများအား ကျွမ်းကျင်မှုအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း သင်တန်းများကို ပိုမိုလွယ်ကူစွာ တက်ရောက်နိုင်ရန်အတွက် နှစ်စဥ်နှစ်တိုင်း အကန့်အသတ်တစ်ခုအထိ ပညာတော်သင်ဆုများကို ပေးနေပါသည်။

မြန်မာနိုင်ငံရှိ ကျွမ်းကျင်မှုအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းသင်တန်းများ

Goethe-Institut မြန်မာသည် ဂျာမန်ဘာသာစကားသင်ကြားသော ဆရာ၊ ဆရာမများအတွက် မိမိတို့၏ ကျွမ်းကျင်မှုအဆင့်ကို မြှင့်တင်ရန် အခွင့်အလမ်းများ ပေးပါသည်။

ဂျာမနီနိုင်ငံရှိ ကျွမ်းကျင်မှုအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းသင်တန်းများ

ဂျာမနီနိုင်ငံရှိ ကျွမ်းကျင်မှုအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း သင်တန်းများသည် သင်၏စွမ်းရည်များကို မြှင့်တင်ရန်နှင့် ဂျာမနီနိုင်ငံကို တွေ့ကြုံခံစားနိုင်ရန် အခွင့်အလမ်းများ ပေးပါသည်။

ဂျာမန်ဘာသာစကားသင်ကြားပို့ချသော ဆရာ၊ ဆရာမများအတွက် အွန်လိုင်းမှတစ်ဆင့် တက်ရောက်နိုင်သည့် ကျွမ်းကျင်မှုအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း သင်တန်းများ

အ၀ေးရောက်သင်ကြားရေးစနစ်ဖြင့် ကျွမ်းကျင်မှုအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းသင်တန်းများ။ ။ မည်သည့်နေရာ၊ မည်သည့်အချိန်တွင် သင်ယူလိုသည်ကို အသင်ကိုယ်တိုင် ဆုံးဖြတ်နိုင်ပါသည်။