ဆက်သွယ်ရန်နှင့်ရုံးချိန်များ

#MEETONLINE

ကိုရိုနာကပ်ရောဂါကူးစက်ပြန့်ပွားခြင်းကို လျှော့ချနိုင်ရန်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့အနေနှင့် သက်ဆိုင်ရာဌာနဆိုင်ရာ ညွှန်ကြားချက်များကို လိုက်နာဆောင်ရွက်လျှက်ရှိပါသည်။ Goethe-Institut မြန်မာကို အချိန်ကာလတစ်ခုအထိ ပိတ်ထားဆဲဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရုံးအဖွဲ့သားများကို အီးမေးလ်ကတဆင့်ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။

ကိုရိုနာကပ်ရောဂါကာလအတွင်း နောက်ဆုံးရသတင်းအချက်အလက်များ
အွန်လိုင်းမှတစ်ဆင့် ဂျာမန်ဘာသာစကားသင်ယူခြင်း
စာကြည့်တိုက်

လမ်းညွှန်