အရည်အသွေးစံချိန်စံညွှန်း

ကျွန်ုပ်တို့သည် အရည်အသွေးမြင့်မားမှုကို အလေးထားပါသည်။

နိုင်ငံခြားဘာသာစကားစာမေးပွဲများအတွက် သက်ဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များသည် မြင့်မားပါသည်။ Goethe-Institut ၏ ဂုဏ်သတင်းနှင့် အမည်နာမ၊ ကောင်းမွန်သည့် အရည်အသွေးစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်၊ နှစ်ကာလကြာရှည်ပြီဖြစ်သည့် လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံတို့က ထိုလိုအပ်ချက်များကို ကျွန်ုပ်တို့ဖက်မှ ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ခြင်းရှိကြောင်း သက်သေပြနေပါသည်။

စာမေးပွဲမေးခွန်းများကို သင်ကြားရေးနှင့် စာမေးပွဲစစ်ဆေးရေးအတွေ့အကြုံရှိ ကျွမ်းကျင်သူများမှ ထုတ်ပါသည်။ ထုတ်ပြီးသောမေးခွန်းများအတွက် နောက်ဆုံးစစ်ဆေးတည်းဖြတ်မှုကို မြူးနစ်မြို့ရှိ ဗဟိုစာစစ်ဌာနတွင် ပြုလုပ်ပါသည်။ မေးခွန်းများကို တရား၀င်မထုတ်ပြန်မီ အမှန်တကယ် စာမေးပွဲစစ်သည့်အတိုင်း စာမေးပွဲစည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများနှင့်အညီ အစမ်းဖြေဆိုမှုများ ပြုလုပ်ခိုင်း၍ စမ်းသပ်ကြည့်ပါသည်။ ထို့နောက် ထိုအစမ်းဖြေဆိုမှုများ၏ရလဒ်များကို အရေအတွက်အရရော၊ အရည်အသွေးအရပါ စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ပါသည်။ စာစစ်သူများကို ဗဟိုစာစစ်ဌာနနှင့် အခြားစာစစ်ဌာနများတွင် သင်တန်းပေးလေ့ကျင့်ထားပါသည်။

ကျွန်ုပ်တို့၏ စာမေးပွဲများသည် ကောင်းမွန်သည့် အရည်အသွေးများရှိကြောင်း အောက်ဖော်ပြပါ အချက်များမှတစ်ဆင့် သိနိုင်ပါသည်။

တရားမျှတမှုရှိခြင်း

စာမေးပွဲစစ်ဆေးရာတွင် ဖြေဆိုသူတိုင်းအတွက် တရားမျှတမှုရှိစေပါသည်။ တရားမျှတမှုဟုဆိုရာတွင် ဖြေဆိုသူများအား လိင်ကွဲပြားမှု၊ လူမျိုးဇာတိနှင့် အခြားမည်သည့်အရာနှင့်ပတ်သက်၍မျှ ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းမရှိကြောင်းကို ဆိုလိုပါသည်။

ကျိုးကြောင်းညီညွတ်ဆီလျော်ခြင်း

ဘာသာစကားစာမေးပွဲများတွင် ဖြေဆိုသူများ၏ ဘာသာစကားစွမ်းရည်တစ်ခုတည်းကိုသာလျှင် အကဲဖြတ်စစ်ဆေးပါသည်။ ၎င်းတို့၏ အာရုံစူးစိုက်နိုင်မှုစွမ်းရည်၊ ဉာဏ်ရည်ထက်မြက်မှုနှင့် အတွေ့အကြုံဗဟုသုတရှိခြင်းများကို အကဲဖြတ်ခြင်းမဖြတ်ပါ။

ယုံကြည်စိတ်ချရခြင်း

ဖြေဆိုမှုများကို စာစစ်သူတစ်ဦးတည်းမှ စစ်ဆေးခြင်းမဟုတ်ဘဲ နှစ်ဦးမှ အကဲဖြတ်စစ်ဆေးသောကြောင့် ယုံကြည်စိတ်ချရမှု ရှိပါသည်။

လက်တွေ့ကျခြင်း

ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့စာမေးပွဲများ၏ ကြာချိန်၊ ခေတ်မီနည်းပညာများ အသုံးပြုခြင်းနှင့် အထွေထွစည်းမျဥ်းများစသည်တို့ကို အမြဲတစေ အဆင့်မြှင့်တင်ပေးနေပါသည်။

တကမ္ဘာလုံးတွင် တစ်ပုံစံတည်းဖြစ်သော အရည်အသွေးစံချိန်စံညွှန်းများ

ကျွန်ုပ်တို့သည် ဥရောပဘာသာစကားစာမေးပွဲများ စစ်ဆေးခြင်းအသင်း (ALTE) တွင် အသင်း၀င်ထားပြီး စာမေးပွဲများအတွက် အရည်အသွေးအဆင့်အတန်းများသတ်မှတ်ခြင်း၊ လက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းများကို အမြဲတစေပြုလုပ်နေပါသည်။

ALTE တွင် အောက်ပါ ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်များ ရှိပါသည်။
  • ဥရောပမှ ဘာသာစကားစာမေးပွဲ အောင်လက်မှတ်များကို နိုင်ငံတကာ အသိအမှတ်ပြုနိုင်ရေးအတွက် ဘာသာစကားအဆင့်များကို တစ်ပြေးတည်းဖြစ်စေရေး။
  • စာမေးပွဲမေးခွန်းထုတ်ခြင်း၊ စစ်ဆေးခြင်း လုပ်ငန်းစဥ်အားလုံး (ဥပမာ။ ။ စာမေးပွဲဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ၊ စစ်ဆေးပုံ၊ အမှတ်ပေးခြင်း၊ အောင်လက်မှတ်ထုတ်ပေးခြင်း၊ စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်းနှင့် အချက်အလက်သိမ်းဆည်းခြင်း) ကို အရည်အသွေးသတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ တစ်ပြေးတည်း ဖြစ်စေခြင်း။
  • စီမံကိန်းများ အတူတကွလုပ်ဆောင်ခြင်းအားဖြင့် အတွေ့အကြုံများနှင့် ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ အသိသညာများကို နှီးနှောဖလှယ်ခြင်း။
ဥရောပသမဂ္ဂသည် ၂၀၀၃ ခုနှစ်တွင် ALTE အား အစိုးရမဟုတ်သည့် အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုအဖွဲ့ဝင်စေခဲ့ပြီး ALTE သည် ဥရောပသမဂ္ဂအား အောင်မြင်မှုတိုင်းတာခြင်းနှင့် အောင်လက်မှတ်ထုတ်ပေးခြင်းများပြုလုပ်ရာတွင် အစဥ်အမြဲ အကြံပေးပါသည်။
၂၀၀၆ ခုနှစ်တွင် ALTE သည် ကုလသမဂ္ဂ၏ အကြံပေးအဖွဲ့အစည်းအဆင့်သို့ ရောက်ရှိခဲ့ပါသည်။