Truy cập nhanh:

Chuyển đến nội dung chính (Alt1) Chuyển đến mục định hướng chính (Alt2)

Chuyên gia Việt Nam
TS. Dương Ngọc Dũng

Giảng viên cấp cao chuyên ngành Quan hệ quốc tế, Tâm lý học tôn giáo, Lịch sử Thiên chúa giáo và Hồi giáo tại trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh.

Dương Ngọc Dũng© Dương Ngọc Dũng

TS. Dương Ngọc Dũng

TS. Dũng tốt nghiệp Thạc sĩ Đông Á Học, Đại học Harvard năm 1995 và nhận bằng Tiến sĩ Tôn giáo học, Đại học Boston năm 2001. Ông từng giảng dạy chuyên ngành Marketing, Quản Trị Nhân Sự, Quản Trị Xuyên Văn Hóa tại trường Đại Học Quản Trị Paris.

TS. Dũng cũng tham gia giảng dạy kỹ năng mềm như tư duy lô gic, tư duy phản biện, thuyết trình, giao tiếp và đàm phán hiệu quả cho nhiều doanh nghiệp và các tổ chức phi chính phủ.