Truy cập nhanh:

Chuyển đến nội dung chính (Alt1) Chuyển đến mục định hướng chính (Alt2)

Chuyên gia Việt Nam
TS. Nguyễn Thu Giang

Nghiên cứu sinh sau tiến sĩ tại Viện Nghiên cứu Cao cấp về Nhân văn thuộc Đại học Queensland

Nguyen Thu Giang Porträt© Nguyễn Thu Giang

TS. Giang Nguyen Thu

Cô nhận bằng tiến sĩ tại trường Đại học Queensland. Trong giai đoạn 2018-2020, cô làm nghiên cứu sau tiến sĩ tại Trung Tâm Nghiên cứu Cao Cấp về Truyền thông Toàn Cầu tại Đại học Pennsylvania. Cuốn sách Television in Post-Reform Vietnam: Nation, Media, Market (Routledge 2019) của cô là chuyên khảo đầu tiên bằng tiếng Anh trên thế giới về truyền thông đương đại Việt Nam. Dự án sau tiến sĩ của cô tại Đại học Queensland tìm hiểu mối quan hệ giữa giới và tính bấp bênh của đời sống. Dự án này tập trung vào đối tượng là những người mẹ trẻ sử dụng các nền tảng số để kết nối và buôn bán. Cô cũng quan tâm tới ký ức văn hoá, nhất là việc tái hiện quá khứ xã hội chủ nghĩa trong bối cảnh toàn cầu hoá và thị trường hoá của Việt Nam hiện nay. Khi làm việc tại trường Đại học Pennsylvania, cô dạy môn Truyền thông, Ký ức, và Căn tính Văn hoá cho bậc cử nhân.